Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Zvířecí hřbitov

Většina domácích zvířat se svými majiteli léta sdílí společnou domácnost a stává se tak plnohodnotnými členy rodiny. V případě uhynutí takového domácího mazlíčka má jejich majitel možnost se s ním důstojně rozloučit uložením na zvířecí hřbitov.

Městské služby Písek s.r.o., které animální pohřebiště provozují, zajišťují uložení ostatků domácích zvířat jako jsou psi, kočky, morčata a mnohé další, nejvýše však do hmotnosti 50 kg.

S pohřbením uhynulého zvířete plynou jeho majiteli povinnosti, které jsou poměrně striktní. Majitel musí doložit veterinární osvědčení, které nesmí být starší než tři dny a také čestné prohlášení, které obsahuje informace, že zvíře v posledním týdnu nikoho nepokousalo ani nezranilo. Bez doložení těchto dokumentů nemůže být zvíře pohřbeno. Veškeré úkony spojené s uložením zvířete do hrobu jsou prováděny v souladu s veterinárními podmínkami pro tento druh pohřebiště a Provozním řádem animálního pohřebiště.

Pro vaše zvíře zajistíme i odvoz na místo pohřbení.

Zvířecí hřbitov se nachází v lokalitě Lesního hřbitova v Písku nad 10-tým oddělením.
Cestu Vám usnadní ukazatelé od kanceláře.

Veškeré bližší informace poskytujeme v kanceláři na Lesním hřbitově včetně provozního řádu Zvířecího hřbitova.

Ceník služeb na zvířecím hřbitově

Typ službyCena
Pronájem hrobového místa na 10 let 960,- Kč
Sjednání pohřbu 240,- Kč
Vykopání hrobu 1 800,- Kč
Schránka pro uložení dle katalogu
Převzetí a uložení schránky 240,- Kč
Přeprava 22,- Kč / km
Osobní účast na uložení 600,- Kč