Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Městský areál

Středisko bylo pověřeno správou nemovitostí ve vlastnictví města Písku. Stará se o pronájem nebytových prostor v Městském areálu v Sedláčkově ulici čp. 6 a čp.7. Pronajímáme 32 230 m2 nebytových prostor a volných ploch. Je uzavřeno cca 95 nájemních smluv. Nebytové prostory byly využívány nájemci jako kanceláře, dílny, výrobní prostory, sklady, ordinace, prodejny, velkoobchody atd. Volnou plochu nájemci většinou využívali k parkování vozidel a ke skladování materiálu. Ceny nájemného jsou stanoveny dle poptávky jednotlivých prostor.

Na středisku pracuje 5 zaměstnanců, kteří se starali o uzavírání a ukončení nájemních smluv, rozúčtování nákladů na energie, fakturaci nájemného, informační službu, obsluhu výměníkových stanic, údržbu a běžné opravy budov, revize, údržbu komunikací, zeleně a další činnost spojenou s provozem celého areálu.

Nabízíme pronájem kancelářských o výměře 25 m2. Prostory jsou vytápěné, soc. zařízení je společné na chodbě. Je zde možnost zřízení telefonních a internetových přípojek, dále možnost parkování přímo v areálu.

V případě zájmu Vám bližší informace poskytneme na tel. 603 576 651 - p. Hrádek nebo na e-mailu : gareisova@ms-pisek.cz

Odpovědný vedoucí: Petr Hrádek