Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Správa hřbitovů

Lesní hřbitov byl založen v roce 1933 a nachází se v lese v kopcovitém terénu na kraji města. Rozloha hřbitova je cca 12 ha s kapacitou 3813 hrobových míst. První zemřelý zde byl pochován v dubnu roku 1934. Dnes je zhruba 2300 míst obsazených.

Areál je rozdělen do 10 oddělení. V devíti z nich lze ukládat těla i urny, jedno je určeno pouze pro ukládání uren. Další částí hřbitova je urnový háj, který se skládá ze třech oddělení. Ve dvou z nich jsou urnová místa, ve třetím jsou místa pomníková. Součástí urnového háje je rozptylová, vsypová louka a 3 bloky kolumbária. Na rozptylové loučce probíhá rozptyl popela tělesných ostatků vždy individuálně od jara do podzimu, dle počasí. U rozptylové loučky není dovoleno zapalovat svíčky a mimo čerstvých květin zde nelze pokládat žádnou jinou výzdobu.

V další části hřbitova se nachází obřadní síň, kde se konají smuteční obřady. Součástí tohoto prostoru je i chladící zařízení, které si pronajímají pohřební služby.

Městské služby a jejich předchůdce Technické služby vykonávají správu Lesního hřbitova již od roku 1981. O provoz se stará několik zaměstnanců, kteří provádí veškerou činnost od zajišťování obřadů až po údržbu veškerých prostor hřbitova. V zimních měsících zajišťují především zimní údržbu a úklid lesního porostu. Od jara do zimy pak především údržbu zeleně.

V obřadní síni probíhají pravidelně každé úterý a pátek smuteční obřady. Konají se zde civilní i církevní pohřby. Služby spojené s obřadem zajišťují Městské služby. Hudba doprovázející obřad bývá převážně reprodukovaná, pokud je nabídka nedostačující, mají pozůstalí možnost přinést si svou vlastní. Je zde možnost i živé hudby, tu zajišťuje pohřební služba.

Součástí areálu jsou i veřejná WC, které jsou určeny jak pro veřejnost, tak i pro návštěvníky obřadní síně. Voda z toalet není určena pro zálivku hrobů. K tomu slouží 9 kašen, které jsou vždy naplněny vodou. Městské služby mohou na objednávku vykonávat údržbu hrobů.

Veškerá evidence (tj. správa a matrika) Lesního hřbitova je umístěna v jeho kanceláři, která je přímo v areálu.

Dokumenty ke stažení
TypNázevVelikost
doc_iconProvozní řád lesního hřbitova211.60 K

Provozní doba kanceláře lesního hřbitova

Den Čas
Po - Pá 6.00 - 11.00 hod, 11.45 - 14.30 hod

Ceník hrobových míst

Typ hrobového místa Cena
Jednohrob na deset let 830,- Kč
Dvojhrob na deset let 1 660,- Kč
urnové místo 830,- Kč
pomníkové místo 830,- Kč
schránka kolumbária na 10 let 1 200,- Kč


Městské služby Písek mají dále ve správě hřbitovy v obcích Semice a Smrkovice, které jsou součástí města. Rozloha každého z nich je cca 0,5 ha. Počet hrobových míst ve Smrkovicích je 265, z toho 112 je obsazených. V Semicích je kapacita 425, z toho 304 obsazených.

Statistika smutečních obřadů

  Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Rozloučení v obřadní síni - kremace 239 230 264 260 276 212
Pohřeb do země 23 30 34 41 22 30
Rozloučení u hrobu – Lesní hřbitov 20 17 21 17 16 17
Pohřeb - Semice 3 6 5 6 1 7
Pohřeb - Smrkovice 1 1 3 2 1 0
Uložení uren 101 67 118 109 125 226
Vsyp ostatků   9 8 29 6 2
Rozptyl ostatků 65 60 57 55 48 98
Exhumace 8 5 0 3 7 18
Obřad s reprodukovanou hudbou 244 243 291 288 242 9
Obřad s živou hudbou 6 9 3 1 5 48
Uložení uren - kolumbárium 17 10 29 21 28 7

Statistiky hrobů

  proplacených hrobů neproplacených hrobů
Lesní hřbitov 2 505 988
Lesní hřbitov - urnový háj 588 183
Lesní hřbitov - kolumbárium 78 42
Hřbitov Semice 305 119
Hřbitov Smrkovice 113 142

ÚDRŽBA A ÚKLID HROBŮ VYZNAMNÝCH PÍSECKÝCH OSOBNOSTÍ

Pracovníci městské zeleně a správy hřbitovů Městských služeb Písek pravidelně uklízejí a udržují hrobová místa několika významných píseckých osobností. Údržba je prováděna pravidelně jedenkrát do měsíce a spočívá v úklidu okolí hrobu, čištění a mytí hrobové desky a v dodání květinové a vzpomínkové vazby. Tato hrobová místa se nachází na Lesním hřbitově v Písku a na svatotrojickém hřbitově. Tam se ovšem velmi často potýkáme s vandaly a zloději. Položená květinová výzdoba a vzpomínkové věnce zde vydrží jen pár hodin, pak se stávají snadnou kořistí zlodějů.

Udržujeme hrobová místa:

Dr. August Sedláček

Dr. August Sedláček (1843 - 1926)

- historik, městský archivář a pisatel písecké kroniky
- pochován na svatotrojickém hřbitově v Písku
- pojmenovány po něm ulice Sedláčkova a Sedláčkova stezka

Otakar Ševčík

Otakar Ševčík (1852 - 1934)

- houslista a pedagog, od roku 1912 čestný občan města Písku
- pochován na svatotrojickém hřbitově v Písku
- pojmenována po něm ulice Otakara Ševčíka

Otakar Jeremiáš

Otakar Jeremiáš (1892 - 1969)

- skladatel a dirigent, šéf opery Národního divadla
- pochován na Lesním hřbitově
- pojmenována po něm ulice Otakara Jeremiáše

Dr. Jaromír Malý

Dr. Jaromír Malý (1885 - 1955)

- písecký rodák, regionalista a publicista, založil časopis Otavan
- pochován na Lesním hřbitově
- pojmenována po něm ulice Jaromíra Malého

Richard Weiner

Richard Weiner (1884 - 1937)

- písecký rodák, basník, prozaik a publicista
- pochován na Lesním hřbitově
- pojmenována po něm ulice Richarda Weinera

Bedřich Dubský

Bedřich Dubský (1880 - 1957)

- nejvýznamější jihočeský archeolog
- zemřel v Písku
- pochován na Lesním hřbitově

Obřadní síň

LH LH LH

Nádvoří

LH LH LH

Čestné hroby

LH LH LH

Rozptylová louka

LH LH LH

Vsypová loučka

LH

Kolubárium

LH LH LH

Urnový háj

LH LH LH

Hřbitov Smrkovice

LH LH LH

Hřbitov Semice

LH LH LH

Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Odpovědný vedoucí: Bc. Josef Hrádek - 739 684 973