Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Správa hřbitovů

Lesní hřbitov byl založen v roce 1933 a nachází se v lese v kopcovitém terénu na kraji města. Rozloha hřbitova je cca 12 ha s kapacitou 3813 hrobových míst. První zemřelý zde byl pochován v dubnu roku 1934. Dnes je zhruba 2300 míst obsazených.

Areál je rozdělen do 10 oddělení. V devíti z nich lze ukládat těla i urny, jedno je určeno pouze pro ukládání uren. Další částí hřbitova je urnový háj, který se skládá ze třech oddělení. Ve dvou z nich jsou urnová místa, ve třetím jsou místa pomníková. Součástí urnového háje je rozptylová, vsypová louka a 4 bloky kolumbária. Na rozptylové loučce probíhá rozptyl popela tělesných ostatků vždy individuálně od jara do podzimu, dle počasí. U rozptylové loučky není dovoleno zapalovat svíčky a mimo čerstvých květin zde nelze pokládat žádnou jinou výzdobu.

V další části hřbitova se nachází obřadní síň, kde se konají smuteční obřady. Součástí tohoto prostoru je i chladící zařízení, které si pronajímají pohřební služby.

Městské služby a jejich předchůdce Technické služby vykonávají správu Lesního hřbitova již od roku 1981. O provoz se stará několik zaměstnanců, kteří provádí veškerou činnost od zajišťování obřadů až po údržbu veškerých prostor hřbitova. V zimních měsících zajišťují především zimní údržbu a úklid lesního porostu. Od jara do zimy pak především údržbu zeleně.

V obřadní síni probíhají pravidelně každé úterý a čtvrtek smuteční obřady. Konají se zde civilní i církevní pohřby. Služby spojené s obřadem zajišťují Městské služby. Hudba doprovázející obřad bývá převážně reprodukovaná, pokud je nabídka nedostačující, mají pozůstalí možnost přinést si svou vlastní. Je zde možnost i živé hudby, tu zajišťuje pohřební služba.

Součástí areálu jsou i veřejná WC, které jsou určeny jak pro veřejnost, tak i pro návštěvníky obřadní síně. Voda z toalet není určena pro zálivku hrobů. K tomu slouží 9 kašen, které jsou vždy naplněny vodou. Městské služby mohou na objednávku vykonávat údržbu hrobů.

Veškerá evidence (tj. správa a matrika) Lesního hřbitova je umístěna v jeho kanceláři, která je přímo v areálu.

Dokumenty ke stažení
TypNázevVelikost
doc_iconProvozní řád lesního hřbitova211.60 K

Provozní doba kanceláře lesního hřbitova

Den Čas
Po - Pá 7.00 - 15.00 hod

Ceník hrobových míst

Typ hrobového místa Cena
Jednohrob na deset let 1 590,- Kč
Dvojhrob na deset let 2 180,- Kč
urnové místo 1 350,- Kč
pomníkové místo 1 350,- Kč
schránka kolumbária na 10 let 1 240,- Kč
Trojhrob na deset let 2 780,- Kč


Městské služby Písek mají dále ve správě hřbitovy v obcích Semice a Smrkovice, které jsou součástí města. Rozloha každého z nich je cca 0,5 ha. Počet hrobových míst ve Smrkovicích je 265, z toho 112 je obsazených. V Semicích je kapacita 425, z toho 304 obsazených.

ÚDRŽBA A ÚKLID HROBŮ VYZNAMNÝCH PÍSECKÝCH OSOBNOSTÍ

Pracovníci městské zeleně a správy hřbitovů Městských služeb Písek pravidelně uklízejí a udržují hrobová místa několika významných píseckých osobností. Údržba je prováděna pravidelně jedenkrát do měsíce a spočívá v úklidu okolí hrobu, čištění a mytí hrobové desky a v dodání květinové a vzpomínkové vazby. Tato hrobová místa se nachází na Lesním hřbitově v Písku a na svatotrojickém hřbitově. Tam se ovšem velmi často potýkáme s vandaly a zloději. Položená květinová výzdoba a vzpomínkové věnce zde vydrží jen pár hodin, pak se stávají snadnou kořistí zlodějů.

Udržujeme hrobová místa:

Dr. August Sedláček

Dr. August Sedláček (1843 - 1926)

- historik, městský archivář a pisatel písecké kroniky
- pochován na svatotrojickém hřbitově v Písku
- pojmenovány po něm ulice Sedláčkova a Sedláčkova stezka

Otakar Ševčík

Otakar Ševčík (1852 - 1934)

- houslista a pedagog, od roku 1912 čestný občan města Písku
- pochován na svatotrojickém hřbitově v Písku
- pojmenována po něm ulice Otakara Ševčíka

Otakar Jeremiáš

Otakar Jeremiáš (1892 - 1969)

- skladatel a dirigent, šéf opery Národního divadla
- pochován na Lesním hřbitově
- pojmenována po něm ulice Otakara Jeremiáše

Dr. Jaromír Malý

Dr. Jaromír Malý (1885 - 1955)

- písecký rodák, regionalista a publicista, založil časopis Otavan
- pochován na Lesním hřbitově
- pojmenována po něm ulice Jaromíra Malého

Richard Weiner

Richard Weiner (1884 - 1937)

- písecký rodák, basník, prozaik a publicista
- pochován na Lesním hřbitově
- pojmenována po něm ulice Richarda Weinera

Bedřich Dubský

Bedřich Dubský (1880 - 1957)

- nejvýznamější jihočeský archeolog
- zemřel v Písku
- pochován na Lesním hřbitově

Odpovědný vedoucí: Bc. Josef Hrádek - 739 684 973