Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Městská kompostárna

Kompostárna

Městské služby Písek jsou provozovatelem městské kompostárny, jejíž majitelem je město Písek. Kompostárna zpracovává bioodpad vznikající při údržbě veřejné zeleně na území města Písku a jeho místních částí (Smrkovice, Semice, Nový Dvůr) a bioodpad vyprodukovaný v domácnostech občanů města Písku a jeho místních částí. Součástí areálu kompostárny je i sběrný dvůr odpadu. 

PRODEJ KOMPOSTU, ZEMINY A LESNÍ ŠTĚPKY VE DNECH PONDĚLÍ – PÁTEK V ČASE 7-14h !!!

Ceník:

Kátrovaná zemina – 1t á 500,- bez DPH
Kátrovaný kompost – 1t á 500,- bez DPH
Lesní štěpka – 1t  á 1 000,- bez DPH.

Provozní doba:

Den   letní čas zimní čas
Pondělí 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
Středa 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 12:00    
Neděle   15:00 - 18:00 14:00 - 17:00

PRODEJ KOMPOSTU, ZEMINY A LESNÍ ŠTĚPKY VE DNECH PONDĚLÍ – PÁTEK V ČASE 7-14h !!!

Technologie kompostování spočívá ve zpracování bioodpadu a vyprodukování kvalitní kompostové zeminy.
Kompostovatelný odpad : listí, tráva, zbytky rostlin, ovoce, zelenina, kuchyňský odpad rostlinného původu, větve,dřevo, hobliny a piliny.

Technologie zpracování:

  1. Navezení biomasy: Vozy určené ke svozu bioodpadu z nádob rozmístěných po městě a vozy zajišťující údržbu veřejné zeleně naváží bioodpad na určená místa
    biomasa   biomasa
  2. Předrcení biomasy: Navezený bioodpad je předrcen rychloběžným kladivovým drtičem a následně zformován do kompostovatelných figur
  3. Tlecí proces: Během tlecího procesu je hmota několikrát překopána strojem určeným k překopávání kompostu
    tleni   tleni

  4. Překátrování kompostu: Po zhruba tři měsíce trvajícím tlecím procesu se vyprodukovaná hmota překátruje a dotřídí bubnovým třídičem
    katrovani

Největším problémem komplikujícím samotné kompostování je stále špatné třídění bioodpadu do sběrných 240l bionádob hnědé barvy rozmístněných po městě.
trideni trideni

Technika:

Drtič bioodpadu Doppstadt, překopávač bioodpadu Doppstadt, kátrovačka Doppstadt

drtic prekopavac katrovacka

Manipulátor JCB, Lamborghini, Nakladač CAT 930K

massey lamborghini genie

Zodpovědný vedoucí : Tomáš Gareis - 606 140190

 

 

Sběrný dvůr

sberny dvur sberny dvur sberny dvur
sberny dvur sberny dvur

Provozní doba:

Den   letní čas zimní čas
Pondělí 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
Středa 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 12:00    
Neděle   15:00 - 18:00 14:00 - 17:00

Sběrné dvůr odpadu slouží k odběru odpadu od občanů města Písku a jeho místních částí.

Do velkoobjemových kontejnerů je možno uložit tento odpad:

Číslo Druh odpadu  
010505 Odpady obsahující ropné látky N
130205 Nechlorované min. mot., přev. a maz. oleje N
160103 Pneumatiky O
160107 Olejové filtry N
160111 Brzdové destičky obsahující azbest N
160113 Brzdové kapaliny N
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N
200101 Papír a lepenka O
200101 Papír a lepenka obsahující nebezpečné látky O/N
200102 Sklo O
200102 Sklo obsahující nebezpečné látky O/N
200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyňských stravoven O
200111 Textilní materiály O
200111 Textilní materiály obsahující nebezpečné látky O/N
200113 Rozpouštědla N
200114 Kyseliny N
200115 Zásady N
200117 Fotochemikálie N
200119 Pesticidy N
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
200123 Vyřazená zařízení obsahující chloroflouorovodíky N
200127 Barvy, tisk. barvy, lepidla apryl. obsahující nebezpečné látky N
200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky N
200131 Nepoužitelná citíostatika N
200133 Baterie a akumulátory N
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky N
200136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení O
200138 Dřevo neobsahující nebezpečné látky O
200139 Plasty O
200139 Plasty obsahující nebezpečné látky O/N
200140 Kovy O
200140 Kovy obsahující nebezpečné látky O/N
200201 Biologicky rozložitelný odpad O
200307 Objemný odpad O

Zodpovědný vedoucí: Radek Bartošek - 382 201519