Kvalitní služby městu i občanům

Kontakty

Adresa:

Městské služby Písek s.r.o.
Pražská 372
397 01 Písek
IČO 26016541

Fax:

Jednatel - 382 201512
Veřejné osvětlení - 382 201525
Doprava - 382 201520

E-mail:
info@ms-pisek.cz 

Datová schránka:
7dwmctq
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9188, zastupuje jednatel Josef Hrádek

Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

  Telefon E-mail
  Telefon E-mail
Vrátnice, spojovatel 382 201511  
Jednatel 382 201512 hradek@ms-pisek.cz
Ekonomický náměstek 382 201517 korejsova@ms-pisek.cz
Hlavní účetní 382 201514 cenkova@ms-pisek.cz
Tisková mluvčí, reklamní služby 382 201518 gareisova@ms-pisek.cz
Pokladna, parkovací karty 382 201515 podatelna@ms-pisek.cz
Mzdová účetní 382 201528 doubkova@ms-pisek.cz
Osobní oddělení 382 201529 sejnohova@ms-pisek.cz
Finanční účetní 382 201514 karova@ms-pisek.cz
Asistentka ekonomického úseku 382 201524 doubkovapetra@ms-pisek.cz
Investiční oddělení 382 201513 griesl@ms-pisek.cz 
Svoz odpadu 382 201519
382 201526
bartosek@ms-pisek.cz
soukupova@ms-pisek.cz
Doprava 382 201520 pazdernik@ms-pisek.cz
cardova@ms-pisek.cz
Energetik, veřejné osvětlení 382 201525 sejnoha@ms-pisek.cz
Komunikace 382 201516 sybek@ms-pisek.cz
Veřejná zeleň 382 214281 gareis@ms-pisek.cz
topkova@ms-pisek.cz
Městská kompostárna 606 140190 gareis@ms-pisek.cz
Správa hřbitovů 737 206711 hrbitovy@ms-pisek.cz
Plavecký stadion 382 213239 bazen@ms-pisek.cz
Vedoucí plaveckého stadionu 382 213239 drnec@ms-pisek.cz
Vedoucí instruktor/ka plavacké školy 731 129203 plaveckaskola@ms-pisek.cz
Zimní stadion 382 271029 hanzak@ms-pisek.cz
Městský sportovní areál 731 320613 zofka@ms-pisek.cz
Městský areál Sedláčkova ul. 603 576651 hradek.petr@ms-pisek.cz
Autodílna 382 201521 autodilna@ms-pisek.cz
Elektrodílna 382 201522  
Sklad 382 201523 kura@ms-pisek.cz