Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Placená parkoviště

K výběru poplatků za parkování slouží 20 parkovacích automatů Ticketline.

Sazby za parkování na jednotlivých parkovištích platné od 1.1.2024

TARIFNÍ PÁSMO I

Velké náměstí, Alšovo náměstí, Jungmannova ul., Chelčického ul.

Časový úsek Cena
prvních 30 minut 10,- Kč
první hodina 20,- Kč
druhá hodina 30,- Kč
třetí a každá další hodina 60,- Kč

Doba placeného stání - Velké náměstí

  • denně - 8:00 až 18:00 hodin

Doba placeného stání - Alšovo náměstí, Jungmannova ul., Chelčického ul.

  • pondělí až pátek - 8:00 až 18:00 hodin
  • sobota - 8:00 až 12:00 hodin

TARIFNÍ PÁSMO II

Komenského ulice, Fügnerovo náměstí, Bakaláře, Gregorova ul., Píseckého ul.

Časový úsek Cena
první hodina 10,- Kč
druhá hodina 10,- Kč
třetí a každá další hodina 30,- Kč

Doba placeného stání

  • pondělí až pátek - 8:00 až 18:00 hodin
  • sobota - 8:00 až 12:00 hodin

TARIFNÍ PÁSMO III

Ulice Karla Čapka (parkoviště u nemocnice), nabřeží 1. máje (parkoviště u Kulturního domu), Budějovická ulice, Svatotrojická ulice

Časový úsek Cena
první dvě hodiny 10,- Kč
třetí a každá další hodina 10,- Kč

Doba placeného stání

  • pondělí až pátek - 8:00 až 18:00 hodin

Minimální kredit u všech tarifních pásem je 10,- Kč

Ve svátek je parkování na všech parkovištích zdarma.

Městská policie provádí kontrolu, zda řidiči mají zaplaceno. Pokud zjistí, že tomu tak není, instalují botičky. Před instalací botiček se vždy zjišťuje zda je automat v provozu a nevykazuje poruchu. Parkovací automaty jsou pravidelně kontrolovány. Pokud parkující zjistí, že je automat mimo provoz, může poruchu nahlásit na telefonním čísle servisu, které je uvedeno na automatu. 

Předplacené tarify, které opravňují k parkování na místních komunikacích, nebo jejich úsecích s placeným stáním ve městě Písku.

Předplacený tarif je sjednán na registrační značku vozida, je nepřenosný a lze jej sjednat na 6 nebo 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců s účinností ode dne sjednání.

Období Cena pro všechna tarifní pásma
6 měsíců 9 000,- Kč
12 měsíců 15 000,- Kč

Poplatek za změnu registrační značky vozidla, pro které byla předplacená cena sjednánana nebo za převod sjednané předplacené ceny na jiné vozidlo je 500 Kč.

Kontaktní osoba pro nákup předplacených tarifů - Monika Žaludová, tel. 382 201515

Mapa parkovacích automatů

zobrazit mapu v novém okně

Odpovědný vedoucí: Petr Šejnoha - 382 201525