Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Odpady

Ve městě Písku jsou Městské služby Písek svozovou společností veškerého domovního odpadu. Četnost svozu ve městě je nastavena na týdenní svoz. Městské služby Písek poskytují pro obyvatele města, kteří jsou zapojeni v systému města nádoby o objemech 110l a 1100l. Rozmístění, počet a druh nádob určuje odbor Životního prostředí a VLHZ Městského úřadu v Písku.

Obyvatelé města Písku, kteří jsou zapojeni v systému města mohou dále využívat 7 sběrných dvorů odpadu, které slouží k uložení objemného odpadu. V rámci systému města je možno využít nádoby na separovaný odpad, které jsou ve městě instalované (papír, plasty, sklo, bio).

Svoz odpadu pro podnikatelské subjekty, organizace atd. je zajišťován na základě smluvního vztahu dle aktuálního ceníku Městských služeb Písek.

Od 1. 1. 2022 jsou ceny za odvoz popelových nádob a kontejnerů stanoveny viz ceník.

Provozní doba sběrných dvorů

Logry. (za prodejnou barum):

  letní čas zimní čas
pondělí, středa a pátek 9.00-12.00 a 15.00-18.00 hod. 9.00-12.00 a 14.00-17.00 hod.
neděle 15.00-18.00 hod. 14.00-17.00 hod.

Sběrný dvůr na Hradišti (v prostoru bývalé kotelny v Ouzké ulici), Sběrný dvůr Portyč (vjezd z Topělecké ulice) a Sběrný dvůr u kompostárny (vedle Teplárny Písek), u Václava (v ulici Nezamyslova) :

  letní čas zimní čas
pondělí až pátek 9.00-12.00 a 15.00-18.00 hod. 9.00-12.00 a 14.00-17.00 hod.
sobota 9.00-12.00 hod. 9.00-12.00 hod.
neděle 15.00-18.00 hod. 14.00-17.00 hod.

Nový Dvůr (v areálu Zemského hřebčince) :

sobota 8.00-12.00 hod.

Sběrný dvůr v obci Semice:

sobota 9.00-12.00 hod.

V případě státních svátků jsou sběrné dvory uzavřeny.

Dále je ve městě umístěno 147 souprav po 4 oblých kontejnerech na papír, plasty a sklo. Tyto jsou sváženy podle naplnění. Tento odpad je zpracováván a určen k dalšímu využití. Na sběrných dvorech mohou odkládat odpad pouze fyzické osoby a to obyvatelé města Písku. Konkrétně je možno odkládat: starý nábytek, dřevo, koberce, PVC, staré oděvy, hadry, domácí spotřebiče, veškeré druhotné suroviny. Dále nebezpečné odpady jako akumulátory, olejové filtry, oleje, textilie znečištěné škodlivinami, brzdovou kapalinu, odpad s obsahem rtuti (zářivky, výbojky), barvy, laky, staré léky, galvanické články. V regionu města je dále rozmístěno přibližně 2000 nádob na BIO odpad. Do těchto kontejnerů občané ukládají odpad vhodný ke kompostování. Nádoby jsou speciálně konstruované na tento druh odpadu. 
Pravidelně dochází též ke svážení košů na odpadky, které jsou umístěny převážně v parcích a frekventovaných lokalitách. Při instalaci košů nebyly opomenuty ani okrajové části města. Celkem je rozmístěno 420 odpadkových košů.

Harmonogram svozu

Pondělí:

Nádoby 110 l, pytle:

Tyršova, Fügnerovo nám., Palackého sady, Putimská, Píseckého, Komenského, Chelčického, Gregorova, Budějovická, Purkyňova, 17. listopadu (od Harantovy dolů), Husovo nám.,O. Ševčíka, Budovcova, Pažoutova, Janotova, Havelkova, Miltnerova, Šobrovna, Ostrovní, Švantlova, Hradišťská, Kocínova, Tylova, Prokopova, Žižkova, Pražská, Národní svobody, K Výstavišti, Svatotrojická, Čelakovského, Svatoplukova, Dukelská, Čechova, Dvořákova, Přemyslova, Na Stínadlech, Vinařikého, Topělecká, Na Jihru, Purkratice – Ke Statku, Pod Nádvorním, Průmyslová zóna – St. Maliny, Dobešická, Čížovská, Průmyslová, Dobešice, Robinson.

Nádoby 1100 l (kontejnery):

Tyršova,Gregorova,Budějovická, O. Ševčíka, Budovcova,Hradišťská, Karla Čapka, 17. listopadu (od Harantovy dolů), Za Gymnáziem, Topělecká, Dvořákova, V Portyči, Čechova, Jablonského, Na Pěníku, Vinařického, Na Stínadlech, Třebízského, Přemyslova, Pražská, Krokova, Vojenova, Hostivítova, Na Rozhledně, Hradišťská, Zahradní, Ouzká, Ke Střelnici, K Háječku, U Vodárny, Pažoutova, Janotova, Miltnerova, Havelkova, Šobrovna,

Úterý:

Nádoby 110 l, pytle:

Podskalí, Karlova, Velké nám., Jungmannova, L. Janáčka, Drlíčov, F. Šrámka, Bakaláře, Hradební, Heydukova, Ningrova, Alšovo nám., Soukenická, Smetanova, Havlíčkovo nám., Nerudova, Budovatelská, Šobrova, Heritesova, Sovova, Preslova, Klostermannova, Raisova, Baarova, Lipová alej, Na Pakšovce, Švantlova, Sadová, Za Šarlákem, Sedláčkova, Za Pazdernou, Smetanovo nám. Na Spravedlnosti, Denisova, Erbenova, Alšova, Jiráskovo nám., Nábřeží 1. máje, Stroupežnického, Otavská, Dobrovského, Šafaříkova, Na Houpačkách, Lázeňská, Vrcovická.

Nádoby 1100 l (kontejnery):

Soukenická, Truhlářská, třída Přátelství, Smrkovická, Pivovarská, Švantlova, Lipová alej, Budovatelská, Šobrova, Harantova, Dr. M. Horákové, 17. listopadu, Preslova, Nádražní, J. Malého, Jiřího Srnky, O. Jeremiáše, Kollárova (nad Fin. úřadem), Erbenova, Za Pazdernou, Smetanovo nám., Otavská, Nábřeží 1. máje.

Středa:

Nádoby 110 l, pytle:

U Malířských, U Vodáka, U Honzička, Flekačky, U Hřebčince, Semice - K Píseckým Horám, Obecní, Jana Cimbury, Na Staré silnici, Na Stráni, Na Draha, K Peckám, Ke Křížku, Nový dvůr -Topolová, K Myslivně, Ke Katovně, Třešňová, Ke Zbrojnici, Hlinivka, Bajzova, U Ovčína, Smrkovice - Semická, Teplárenská, Na Nové, Na Návsi, U Školy, Salátová, Novodvorská, K Hůrkám, Na Boubín, U Rybníčka, Šibánky, Polní, Za Humny, K Putimi, Kollárova, Táborská, Mirové náměstí, Harantova, Jeronýmova, Za Nádražím, Putimská Vysoká, Dolní, V Zátiší, Lomená, Boční, Šumavská, Na Podkově.

Nádoby 1100l (kontejnery):

Táborská, Kollárova, Dvořákova, Čechova, Jablonského, Na Pěníku, Vinařického, Na Stínadlech, Přemyslova, Třebízského.

Čtvrtek:

Nádoby 110 l (pytle):

Burketova, Lesnická, Vinická, Václavské náměstí, Krátká, U Papírny, Na Vinici, Křesomyslova, Nezamyslova, Horymírova, Libušina, Mnatova, Vnislavova, Krokova, Vojenova, Neklanova, Hostivítova, Strakonická, Vratislavova, Příčná, Zátavské nábřeží, Bořivojova, Václavská, Na Rozhledně, K Lipám, U Potůčku, Ouzká, Družstevní, Hůrka, Kaštanovka, Hradiště, K Vápenici, K Háječku, Zahradní, Karla Boromejského, Ke Střelnici, U Hradišťského lesa, Na Ryšavce, Pod Školkou, V Lukách, Okružní, Spojovací, V Oudolí, Nová, Na Rozmezí, Na Pahorku, U Vodárny, U Smetáka.

Nádoby 1100l (kontejnery):

Velké náměstí, Soukenická, 17. listopadu (od Harantovy dolů), Za Gymnáziem, Topělecká, Dvořákova, V Portyči, Čechova, Jablonského, Na Pěníku, Vinařického, Na Stínadlech, Třebízského, Přemyslova, Krokova, Vojenova, Hostivítova, Hradišťská, Na Rozhledně, K Lipám, U Potůčku, Ouzká, Družstevní, Hůrka, Kaštanovka, Hradiště, K Vápenici, K Háječku, Zahradní, Karla Boromejského, Ke Střelnici, U Hradišťského lesa, Na Ryšavce, Pod Školkou, V Lukách, Okružní, Spojovací, V Oudolí, Nová, Na Rozmezí, Na Pahorku, U Vodárny, U Smetáka,

Pátek:

Nádoby 110 l (pytle):

Nádražní, Zeyerova, Karla Čapka, U Obory, Rokycanova, Roháčova, Rašínova, Boženy Němcové, Legionářská, Holečkova, 17. listopadu, Dr. Milady Horákové, Zborovská, Šobrova, Otakara Jeremiáše, Máchova, Jaromíra Malého, Václava Kršky, Lesní, Na Trubách, Jiřího Srnky, Jana Mukařovského, Jana Čarka, Richarda Weinera.

Nádoby 1100l (kontejnery):

Harantova,Otakara Jeremiáše, Jaromíra Malého, Jiřího Srnky, Jana Mukařovského, Jana Čarka, Richarda Weinera, Táborská, Kollárova (nad Fin. úřadem), Kollárova, Erbenova, Pažoutova, Janotova, Miltnerova, Havelkova, Šobrova, Za Pazdernou, Smetanovo nám., Otavská, nábř. 1. máje, Topělecká, Dvořákova, Jablonského, Na Pěníku, Vinařického, Na Stínadlech, Třebízského, Přemyslova, Budovatelská, Šobrova, Harantova, Dr. M. Horákové, 17. listopadu, Nádražní, Truhlářská, třída Přátelství, Smrkovická, Pivovarská, Švantlova, Lipová alej, Preslova, Tyršova.

V současné době nejsou vyloučené změny v uvedeném harmonogramu a to v případě, že dojde k nepředpokládaným skutečnostem.

Harmonogram svozu SKO v chatové osadě Heřmaň (k.ú. Písek) v roce 2024:

Svoz směsného komunálního odpadu z chatové osady „Hermaň“ v k.ú. Písek bude realizován formou pytlového sběru, který bude prováděn malým svozovým vozidlem v níže uvedených termínech.

Jako sběrná nádoba na směsný komunální odpad (SKO) se určuje pytel o objemu 120 litrů v počtu 21 kusů (poměrná část do konce roku 2024). Tyto pytle jste buď již obdrželi nebo jsou k vyzvednutí v Městských službách Písek s.r.o., Pražská 372, Písek. Jako svozový den bylo určeno úterý a svoz SKO bude prováděn v následujících dnech:

Duben 09.04.2024, 23.04.2024
Květen 07.05.2024, 21.05.2024
Červen 04.06.2024, 11.06.2024, 18.06.2024, 25.06.2024
Červenec 02.07.2024, 09.07.2024, 16.07.2024, 23.07.2024, 30.07.2024
Srpen 06.08.2024, 13.08.2024, 20.08.2024, 27.08.2024
Září 10.09.2024, 24.09.2024
Říjen 08.10.2024, 22.10.2024

Pytle je třeba zavěsit na plot nebo branku u své chaty (z důvodu zamezení roztrhání pytlů zvěří), a to v den svozu (v případě, že to není možné, pak maximálně jeden až dva dny předcházející dnu svozu).
Upozorňujeme na to, že mimo výše uvedené termíny nebude svoz prováděn a nebude odvážen ani žádný jiný odpad, který bude uložen mimo sběrnou nádobu – pytel.

SVOZ HNĚDÝCH NÁDOB S OZNAČENÍM BIO 240l:

Středa:

sídliště Portyč, Topělecká, Pražská, Národní svobody, U Výstaviště, Čechova, Dvořákova, V Portyči, Jeronýmova, Smetanovo nám., Na Spravedlnosti, Za Pazdernou, Alšova ulice, Jiráskovo nábř., nábř. 1. máje ,Otavská, Na Houpačkách, Dobrovského, Šafaříkova, Na Houpačkách, Lázeňská, Erbenova, Tyršova, Denisova, Mírové náměstí, Prokopova, Žižkova, sídliště Dr. M. Horákové, Legionářská, Rokycanova, Roháčova, Rašínova, Holečkova, B. Němcové, Komenského (vnitroblok MP), Za Gymnáziem, 17. listopadu, Zeyerova, Soukenická, Píseckého, Gregorova, Kocínova, Hradišťská (u plaveckého stadionu), Pivovarská, Velké Náměstí, Stroupežnického, Sadová, Havelkova, Preslova, Tylova, sídliště Logry (J. Čarka, J. Mukařovského, J. Srnky, U Vodáka, U Malířských), Pažoutova, Janotova, Miltnerova, Šobrovna, Pod Šobrovnou, Havelkova

Čtvrtek:

Budějovická, O. Ševčíka, Husovo náměstí, Karla Čapka, Heritesova, Nádražní, Sadová, Lesnická, Václavské náměstí, Krátká, Strakonická, Krokova, Vojenova, Hostivítova, Libušina, Neklanova, Vnislavova, Křesomyslova, U Papírny, sídliště Hradiště, K Lipám, Francouzká, Hůrka, Družstevní, Hradišťská, Na Rozhledně, Nová, Na Ryšavce, Hradiště, Karla Boromejského, Pod Školkou, V Lukách, V Oudolí, Okružní, Na Pahorku, Putimská Vysoká, Dolní, Boční, Šumavská, Lomená, V Zátiší, sídliště Amerika, O. Jeremiáše, J. Malého, Lesní, Zborovská, Máchova, Šobrova, V. Kršky, Na Trubách

Pátek:

sídliště Za Kapličkou – Budovatelská, sídliště Jih, Lipová alej, Klostermanova, Raisova, Baarova, Smrkovice – Na Boubín, K Hůrkám, Novodvorská, Salátová, V Rokli, U Rybníčka, Polní, Šibánky, U Školy, Semická, Teplárenská, Na Nové, K Putimi, Na Návsi, Zahrádkářská kolonie, U Rybníčka, Nový Dvůr – Třešňová, Semice – Ke Křížku, Flekačky, Semice - K Píseckým horám, Nový dvůr - Ke zbrojnici, Na Pakšovce, Semice - Na staré silnici, Kollárova, Harantova, U Hřebčince

S nárůstem počtu rozmísťovaných nádob ve městě Písku může docházet ke změně harmonogramu.

Svoz bio odpadu bude probíhat každý lichý týden
Od 1.3.2023 bude probíhat (pokud to klimatické podmínky dovolí) svoz bioodpadu 1x týdně.
Děkujeme za pochopení.

V případě, že nestihneme některou nádobu odvéz ve středu nebo čtvrtek bude odvezena v pátek.

Přehled sběrných míst a míst na separovaný odpad

Odpady

Přehled odpadkových košů

Odpadkové koše

Přehled umístění držáků na sáčky pro sběr psích exkrementů

Exkrementy

Mapy v plném rozlišení ke stažení
TypNázevVelikost
doc_iconPřehled sběrných míst a míst na separovaný odpad19.09 MB
doc_iconPřehled odpadkových košů21.31 MB
doc_icon Přehled umístění držáků na sáčky pro sběr psích exkrementů20.11 MB

Odpovědný vedoucí: Radek Bartošek - 382 201519