Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Plavecká škola Písek

Aktuality plaveckých zařízení
28.06.2024Provoz plaveckého stadionu v měsíci červenci a srpnu 2024
21.06.2024Pracovní příležitost na Plaveckém stadionu v Písku
13.06.2024Aktuální vývoj omezení provozu plovárny u Václava
03.06.2024Mimořádné uzavření plovárny u Václava
03.06.2024Podvodní hokej 8.6.2024
zobrazit všechny aktuality

Plavecká škola Písek začala svou činnost na plaveckém stadionu v září roku 2013.

Cílem naší plavecké školy je výuka plavání s důrazem na zdraví, relaxaci, regeneraci a přirozený rozvoj. Naší snahou je zformovat vztah dětí, žáků i dospělých k vodnímu prostředí, orientovat jejich postoje tak, aby kladný vztah k vodě byl součástí jejich životního stylu.

Kontakt:

Sestavování harmonogramů plavecké výuky, sjednávání přihlášek do kurzů i individuálních lekcí zajišťuje vedoucí instruktorka plavecké školy:

Vondrášková Anna

tel.: 731 129 203

e-mail: plaveckaskola@ms-pisek.cz

Plavecká škola písek zajišťuje plavání pro všechny věkové kategorie

Přípravná plavecká výuka žáků mateřských škol

Přípravná (také označovaná jako předplavecká) plavecká výuka je určená pro předškolní děti. Hlavním úkolem je adaptace dětí na vodní prostředí. Hravou a zábavnou formou získají kladný vztah k vodě a osvojí si základní plavecké dovednosti a základní prvky plaveckých způsobů v podobě předpokladů pro následný nácvik plavecké lokomoce. Za základní plavecké dovednosti považujeme orientaci ve vodě, potopení hlavy, výdech do vody a zaujetí splývavé polohy v poloze na prsou i na znaku.

 • Výuka je vedena v dětském i v plaveckém 25 metrů dlouhém bazénu a zahrnuje 5 – 10 návštěv po 45 nebo 90 minutách.
 • Výuka je vedena zkušenými a kvalifikovanými instruktory plavání.

Pro více informací kontaktujte vedoucí instruktorku plavecké školy
Annu Vondráškovou. Tel.: 731 129 203

Základní plavecká výuka žáků 1. stupně základních škol

Základní plavecká výuka je určena žákům 1. – 5. tříd základních škol v rámci povinné školní plavecké výuky. Hlavním úkolem je zdokonalení základních plaveckých dovedností, následný nácvik plavecké lokomoce a osvojení zásad osobní bezpečnosti při plavání a pobytu u vody. Výuka je zaměřena na gramotnost plaveckých způsobů kraul, znak a prsa. Dále na rozvoj plaveckých dovedností jako jsou skoky a pády do vody, orientace pod hladinou a rozvoj vytrvalosti. Součástí kurzu je záchranářská lekce, ve které si žáci vyzkouší prvky branného plavání, sebezáchranu, dopomoc unavenému plavci nebo základní plavecké dovednosti ve ztížených podmínkách.

 • Výuka je vedena v plavecké 25 metrů dlouhém bazénu i v dětském bazénu a zahrnuje 5 – 10 návštěv po 90 minutách.
 • Výuka je vedena zkušenými a kvalifikovanými instruktory plavání.

Pro více informací kontaktujte vedoucí instruktorku plavecké školy
Annu Vondráškovou. Tel.: 731 129 203

Zdokonalovací plavecká výuka žáků 2.stupně základních a středních škol

Zdokonalovací plavecká výuka je určena žákům 6. – 9. tříd základních škol a žákům středních škol. Hlavním úkolem je zdokonalení již osvojených plaveckých dovedností a plaveckých způsobů kraul, znak, prsa a seznámení s plaveckým způsobem motýlek. Výuka je zaměřena na nácvik speciálních plaveckých dovedností a vytvoření stabilního pohybového návyku vhodného pro pohyb ve vodě. Za speciální plavecké dovednosti považujeme plavání pod vodou, lovení různých předmětů z hloubky, šlapání vody, modifikované a kombinované plavecké způsoby, prvky vodního póla, plavání ve ztížených podmínkách a prvky záchrany tonoucího.

 • Výuka je vedena v plavecké 25 metrů dlouhém bazénu a zahrnuje 5 – 10 návštěv po 45 – 90 minutách.
 • Výuka je vedena zkušenými a kvalifikovanými instruktory plavání.
Lekce Cena
1 lekce = 45 minut 130,- Kč / žák

Pro více informací kontaktujte vedoucí instruktorku plavecké školy
Annu Vondráškovou. Tel.: 731 129 203

Kurzy plavání pro neplavce a plavce začátečníky(děti od 4 do cca 8 let)

Kurzy jsou určené pro děti od 4 let, které se s plaváním teprve seznamují, ale zvládnou práci s plaveckými pomůckami a v případě nejmenších dětí i odloučení od rodičů. Horní věková hranice 8 let je pouze orientační, rozhodujícím kritériem pro zařazení do vhodného kurzu jsou plavecké dovednosti účastníka. Hlavním úkolem je dokonalá adaptace dětí na vodní prostředí. Hravou a zábavnou formou získají kladný vztah k vodě a osvojí si základní plavecké dovednosti a základní prvky plaveckých způsobů v podobě předpokladů pro následný nácvik plavecké lokomoce. Za základní plavecké dovednosti považujeme orientaci ve vodě, potopení hlavy, výdech do vody a zaujetí splývavé polohy v poloze na prsou i na znaku.

 • Výuka je vedena v dětském bazénu i v plaveckém 25 metrů dlouhém bazénu a zahrnuje 15 lekcí po 60 minutách.
 • Výuka je vedena zkušenými a kvalifikovanými instruktory plavání.

Přihlašování do kurzů je možné od 20. 8. 2024
e-mailem: plaveckaskola@ms-pisek.cz nebo na tel. čísle: 731 129 203

 • Vstupné do areálu bazénu je zahrnuté v ceně.
 • Kurzovné se platí do 3 lekce.
 • Po zaplacení kurzu bez nároku na vrácení peněz.
 • Maximální počet náhrad jsou tři (nahrazujeme pouze předem domluvené lekce).
 • Kurzy se nekonají ve dnech státních svátků a o prázdninách.
 • Přihláška ke stažení zde: Přihláška ke stažení

Termíny a časy konání kurzů

Školní rok
2024/2025
Úterý
15:30 – 16:30
Čtvrtek
15:00 – 16-00
1. pololetí 17.9.2024 - 14.1.2025 19.9.2024 - 9.1.2025
2. pololetí 21.1.2025 - 6.5.2025 16.1.2025 - 22.5.2025

Ceník odpoledních kurzů

Kurz Cena za 1 dítě Každý další sourozenec
Kurz = 15 lekcí 2 000,- Kč 1 500,- Kč
Zdokonalovací kurzy plavání pro plavce (děti od cca 9 let)

Kurzy jsou určené pro začínající a pokročilé plavce od cca 9 let. Věk je pouze orientační, rozhodujícím kritériem zařazení do vhodného kurzu jsou plavecké dovednosti účastníka. Hlavním úkolem je zdokonalení základních plaveckých dovedností, následný nácvik plavecké lokomoce a osvojení zásad osobní bezpečnosti při plavání a pobytu u vody. Výuka je zaměřena na gramotnost plaveckých způsobů kraul, znak a prsa. Dále na rozvoj plaveckých dovedností jako jsou skoky a pády do vody, orientace pod hladinou a rozvoj vytrvalosti. Účastníci kurzu si také vyzkouší prvky branného plavání, sebezáchranu, dopomoc unavenému plavci nebo základní plavecké dovednosti ve ztížených podmínkách.

 • Výuka je vedena v plavecké 25 metrů dlouhém bazénu a zahrnuje 15 lekcí po 60 minutách.
 • Výuka je vedena zkušenými a kvalifikovanými instruktory plavání.

Přihlašování do kurzů je možné od 20. 8. 2024
e-mailem: plaveckaskola@ms-pisek.cz nebo na tel. čísle: 731 129 203

 • Vstupné do areálu bazénu je zahrnuté v ceně.
 • Kurzovné se platí do 3 lekce.
 • Po zaplacení kurzu bez nároku na vrácení peněz.
 • Maximální počet náhrad jsou tři (nahrazujeme pouze předem domluvené lekce).
 • Kurzy se nekonají ve dnech státních svátků a o prázdninách.
 • Přihláška ke stažení zde: Přihláška ke stažení

Termíny a časy konání kurzů

Školní rok
2024/2025
Úterý
15:30 – 16:30
Čtvrtek
15:00 – 16-00
1. pololetí 17.9.2024 - 14.1.2025 19.9.2024 - 9.1.2025
2. pololetí 21.1.2025 - 6.5.2025 16.1.2025 - 22.5.2025

Ceník odpoledních kurzů

Kurz Cena za 1 dítě Každý další sourozenec
Kurz = 15 lekcí 2 000,- Kč 1 500,- Kč
Individuální lekce plavání pro děti i dospělé

Individuální výuka je určená pro děti, dospělé, začátečníky i pokročilé. Nabízíme zdokonalení techniky jednotlivých plaveckých způsobů, pomoc s přípravou na přijímací zkoušky, které zahrnují plavání, přípravnou a základní výuku pro děti, které nechtějí plavat ve větší skupině a potřebují individuální přístup. Čas i počet návštěv se sjednává na základě individuálních požadavků účastníka lekce. Hodina je vždy přizpůsobena plaveckým dovednostem účastníků.

 • Výuka je vedena v plaveckém 25 metrů dlouhém bazénu i dětské bazénu a trvá 60 minut.
 • Výuka je vedena zkušenými a kvalifikovanými instruktory plavání.

Pro více informací kontaktujte vedoucí instruktorku plavecké školy
Annu Vondráškovou. Tel.: 731 129 203

Ceník individuálních lekcí

Počet osob Cena za lekci (60min) Plavecká dráha v ceně lekce
1 500,- Kč/ osoba NE*
2 300,- Kč/ osoba NE*
3 - 5 400,- Kč/ osoba ANO

* Individuálně lze sjednat pro účastníka lekce samostatnou dráhu. Tuto dráhu zájemce uhradí na pokladně plaveckého stadionu (dle aktuálního ceníku) před zahájením lekce.

Kde nás najdete

Odpovědný vedoucí: Ing. Roman Drnec - 382 213239