Kvalitní služby městu i občanům

Podatelna

Informace dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných
nosičích dat:

Městské služby Písek s.r.o.
Pražská 372
397 01 Písek

Úřední hodiny podatelny:

po-pa  7:00 - 11:00,  12:00 - 13:30   

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

info@ms-pisek.cz

Emailové zprávy o velikosti větší než 50MB budou automaticky odmítnuty.

Identifikátor datové schránky:

7dwmctq

Přehled datových formátů dokumentů obsažených  v datové zprávě,  ve kterých přijímáme  dokumenty  v digitální  podobě:

textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

DOC(X), XLS(X), PPL(X) – soubory vytvořené balíkem programů Microsoft Office
ODF, ODS, ODP, ISO/IEC 26300 – soubory vytvořené balíkem programů Open Office
PDF/A, ISO 19005 – Portable Document Format for the Long-term Archiving
TXT – prostý elektronický text
RTF – proprietární na platformě nezávislý formát pro uložení textu - Rich Text Format

obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Joint Photographic Experts Group File Interchange Format TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný – Tagged Image File Format
GIF – Graphics Interchange Format 
PNG, ISO/IEC 15948 – Network Graphics

souborové formáty CAD aplikací:

DGN - Microstation design (Bentley)
DWG - AutoCAD drawing (Autodesk)

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty
v digitální podobě:

CD ROM, DVD ROM, USB Flash disky, USB externí HDD

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích:

Při zjištění  výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky  doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.