Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Dětská hřiště

V letech 2008 až 2011 byla provedena obnova veřejně přístupných dětských hřišť v Písku a jeho přilehlých částí podle schválené koncepce. Znamená to, že veškerá hřiště jsou zrekonstruována tak, aby odpovídala požadovaným evropským normám. Velký důraz je kladen hlavně na bezpečnost uživatelů hřišť. Městské služby Písek provádějí pravidelnou správu a údržbu dětských hřišť (DH). Za provoz a technický stav je odpovědný prověřený pracovník. MSP mají proškolené zaměstnance, kteří mohou provádět běznou vizuální kontrolu a provozní kontrolu. Proškolení je provedeno certifikovaným revizním technikem. Záznamy o aktuálním stavu jsou zapisovány do připraveného formuláře. Každoročně probíhá prohlídka DH autorizovaným revizním technikem. Průběžně je doplňován materiál do dopadových ploch. Dále provádíme údržbu zeleně, městského mobiliáře umístěného na DH, výměna písku v pískovištích aj.. Celkový počet všech veřejných DH je 37.

Mapa dětských hřišť v Písku

zobrazit mapu v novém okně

Odpovědný vedoucí: Jan Sýbek - 382 201516