Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Dětská hřiště

V uplynulých letech byla provedena obnova veřejně přístupných dětských hřišť v Písku a jeho přilehlých částí podle schválené koncepce. Znamená to, že veškerá hřiště jsou zrekonstruována tak, aby odpovídala požadovaným evropským normám. Velký důraz je kladen hlavně na bezpečnost uživatelů hřišť. Městské služby Písek provádějí pravidelnou správu a údržbu dětských hřišť (DH). Za provoz a technický stav je odpovědný prověřený pracovník. MSP mají proškolené tři zaměstnance, kteří mohou provádět běznou vizuální kontrolu a provozní kontrolu. Proškolení je provedeno certifikovaným revizním technikem. Záznamy o aktuálním stavu jsou zapisovány do připraveného formuláře. Každoročně probíhá prohlídka DH autorizovaným revizním technikem. Průběžně je doplňován materiál do dopadových ploch. Dále provádíme údržbu zeleně, městského mobiliáře umístěného na DH, výměna písku v pískovištích aj.. Celkový počet všech veřejných DH je 37.

Mapa dětských hřišť v Písku

zobrazit mapu v novém okně

Informace o dosavadním naplňování koncepce:

Podle koncepce jsou v rozpočtu města každý rok na dětská hřiště určeny 2 miliony korun. Tyto prostředky jsou každý rok využity na obnovu či výstavbu 2 větších hřišť a jednoho či více menších hracích koutků. V návaznosti na osazování nových prvků jsou odstraňovány staré, podle potřeby je doplňováno oplocení, lavičky a odpadkové koše. 

V roce 2007 (v době přípravy a schválení koncepce) proběhla výstavba nového hřiště ve Smrkovicích, byly instalovány 2 herní koutky v Palackého sadech a byly osazeny nové prvky na Městském ostrově.  

Smrkovice - nové hřiště

005.jpg 002.jpg 001.jpg
více fotografií

Palackého sady - 2 hrací koutky

Městský ostrov - obnova hřiště

009.jpg 001.jpg 003.jpg
více fotografií

V roce 2008 proběhla obnova a rozšíření hřiště na sídlišti Jih za cca 1.000.000,- Kč, obnova hřiště na Husově náměstí, včetně nové palisádové stěny, celkem za cca 715.000,- Kč, výstavba nového hřiště v Novém Dvoře za cca 315.000,- Kč (z toho 115.000,- Kč přispěl osadní výbor Nový Dvůr ze svého rozpočtu) a obnova hracího koutku na sídlišti Portyč za cca 125.000,- Kč.  

Sídliště Jih - obnova a rozšíření hřiště

004.jpg 009.jpg 006.jpg
více fotografií

Husovo náměstí - obnova hřiště včetně palisádové stěny

001.jpg 008.jpg 005.jpg
více fotografií

Nový Dvůr - nové hřiště

002.jpg 003.jpg 004.jpg
více fotografií

Sídliště Portyč - obnova hracího koutku ve vnitrobloku Přemyslova x Třebízského

002.jpg 001.jpg
více fotografií

V roce 2009 proběhla obnova hřiště na Hradišti za cca 650.000,- Kč a výstavba unikátního hřiště ze zakořeňovaného vrbového proutí na Jiráskově nábřeží za cca 1.000.000,- Kč. Byly nakoupeny prvky pro hrací koutek na sídlišti Logry pod tenisovým kurtem za cca 160.000,- Kč (instalace na jaře 2010).
Občanská iniciativa „Za Zelený dvůr" při společnosti Regio o.p.s. obnovila ze sponzorských darů hrací koutek ve vnitrobloku Budovcovy ulice, hřiště v hodnotě 434.044,- Kč předala jako dar městu Písek.

Sídliště Hradiště - obnova hřiště

014.jpg 017.jpg 008.jpg
více fotografií

Jiráskovo nábřeží - nové hřiště

010.jpg 006.jpg 002.jpg
více fotografií

V roce 2010 bylo obnoveno celkem 5 dětských hřišť.

Jako první bylo obnoveno dětské hříště na Logrech za domy čp. 2248 a 2273 v ulici Jaromíra Malého. Dodavetelem herních prvků byla firma EIBE Česko s.r.o. Náklady na výstavbu činily 246 780,- Kč.


více fotografií

Dalším obnoveným dětským hřištěm je prostor v parku na Smetanově náměstí, kde na základě výběrového řízení byla vybrána firma TR Antoš s.r.o. s nabídkovou cenou 490 000,- Kč.

001.jpg
více fotografií

Dne 4.10.2010 bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště v parku na Mírovém náměstí. Dodavatelem byla firma ONYX wood s.r.o. s nabídkovou cenou 590 000,- Kč


více fotografií

Poslední lokalitou kde probíhala výstavba dětského hřiště v roce 2010 je sídliště Za kapličkou. Zde byla obnovena dvě dětská hřiště. Dodavatelem byla firma Tomovy parky s.r.o. s nabídkovou cenou 468 000,- Kč.

02.jpg 14.jpg 01.jpg
více fotografií

Odpovědný vedoucí: Jan Sýbek - 382 201516