Nabídka služeb
Veřejné bruslení
Jednotné vstupné 25,-Kč/ osobu včetně doprovodu bez bruslí.
NE23.12.201818:00
PO24.12.201813:00
ÚT25.12.201814:00
ST26.12.201818:00
28.12.201815:10
PO31.12.201813:00
Plán využití ledové plochy
Veřejné bruslení pro seniory
Vstupné zdarma
ST26.12.201808:00
NE30.12.201807:50
Plavecký stadion
< návrat zpět

Investice

Investiční oddělení MSP s.r.o. zajišťuje provádění výstavby a rekonstrukcí komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, světelného a signalizačního zařízení, parkové úpravy. Dále zajišťuje investice do provozních objektů, které jsou ve správě MSP s.r.o. Tuto činnost zajišťuje od zadání projektové dokumentace, územní a stavební řízení, výběr nejvhodnějšího uchazeče ve výběrovém řízení, samotnou realizaci stavby, kolaudační až po případné reklamační řízení. Provádí též stavební dozor na těchto akcích. Investiční oddělení každoročně navrhuje Městu Písek plán rekonstrukcí a investiční výstavby včetně finančních požadavků.

Plán rekonstrukcí a oprav místních komunikací v roce 2016

níže uvedené akce budou realizovány dle finančních možností městského rozpočtu:

 • Rekonstrukce Jeronýmovy ulice ulice
 • Povrchová oprava nábřeží 1. máje 1. etapa
 • Povrchová oprava ulice V Portyči
 • Povrchová oprava Václavského náměstí
 • Povrchová oprava ulice Na Nové, Smrkovice – 2.etapa
 • Povrchová oprava Alšovy ulice
 • Povrchová oprava Preslovy ulice
 • Povrchová oprava ulice K Lipám

V roce 2015 investiční oddělení MSP s.r.o. pro město Písek zajišťovalo, případně se podílelo na investicích a opravách v majetku města a správě MSP s.r.o. Jednalo se o konkrétní akce – dokončení celkových rekonstrukcí ulic Šafaříkova a Dobrovského ulice. Povrchové opravy ulic nábřeží 1. máje za finančním úřadem, Baarova, Švantlova, Pakšovka 2. etapa, Na Nové ve Smrkovicích, parkoviště na Lesním hřbitově. Dalšími stavebními akcemi bylo vybudování 2. etapy kolumbária a oprav střech na objektech bytového domu a kanceláří na Lesním hřbitově v Písku. Výkonem technického dozoru se podílelo na stavbách v režii města Písku revitalizace sídliště Portyč 3. etapa a výstavba cyklostezky od sídliště Jih k Hřebčinci.

I v roce 2015 pokračovaly opravy pěších komunikací vyvolaných výměnou dožilých inženýrských sítí, případně jejich špatným technickým stavem. Jednalo se o opravy a rekonstrukce chodníků v Palackého sadech, sídlišti Jih, sídlišti Hradiště, Lipové aleji, ul. Otakara Jeremiáše.

Investiční oddělení zabezpečovalo na všech výše uvedených stavbách inženýrskou činnost od zadání, zpracování PD, zajištění příslušných povolení staveb, výběr zhotovitele na stavbách prováděných dodavatelsky včetně technického dozoru, případně zajištění vydání kolaudačního souhlasu a předání vybudovaných nových stavebních objektů příslušným správcům.

Dále ve spolupráci s odborem RIMM se středisko podílelo na zpracování žádostí o přidělení dotací na některé připravované stavební akce, provádělo investiční přípravu stavebních akcí na rok 2016 a zajišťovalo činnost v souvislosti s prováděním výkopových prací ve městě Písku a přilehlých obcích z hlediska výkonu práv ke komunikacím. Za celý rok 2015 zajistilo investiční oddělení stavební akce za cca 60 mil. Kč. Tato částka se však účetně nepromítla v účetnictví MSP s.r.o. vzhledem k tomu, že většina akcí byla účtována provádějícími firmami přímo městu Písek.

Přehled největších investičních akcí v roce 2015
 • Dokončení rekonstrukce ulic Šafaříkova a Dobrovského
 • Povrchové opravy ulic nábřeží 1. máje za finančním úřadem, Baarova, Švantlova, Pakšovka 2. etapa, Na Nové ve Smrkovicích, parkoviště na Lesním hřbitově
 • Vybudování 2. etapy kolumbária a oprav střech na objektech bytového domu a kanceláří na Lesním hřbitově v Písku
 • Revitaliazace sídliště Partyč 3. etapa
 • Výstavba cyklostezky od sídliště Jih směrem k Hřebčinci
Přehled největších investičních akcí v roce 2014
 • Dokončení rekonstrukce třídy Národní svobody /křižovatka Čelakovského – Pražská/
 • Regenerace panelového sídliště Jih 1. etapa
 • Rekonstrukce Šafaříkovy ulice - zahájení
 • Povrchová oprava Nádražní ulice /úsek Zeyerova – Ševčíkova/
 • Povrchová oprava ul. 17. Listopadu /úsek Harantova – Rašínova/
 • Povrchová oprava ul. Na Trubách /O. Jeremiáše – U Malířských/
 • Povrchová oprava Jiráskovo nábřeží / nábřeží 1. máje – Stroupežnického/
 • Povrchová oprava ul. U Vodárny / úsek od vodárny po ulici Na Rozmezí/
 • Povrchová oprava spojky ulic Na Rozhledně – U Vodárny
 • Povrchoná oprava ulic Na Pakšovce 1. etapa
 • Výstavba podzemního kontejneřiště na Václavském náměstí
 • Přístavba posilovny ve fotbalovém areálu FC Písek
 • Rekonstrukce fasády ve fotbalovém areálu FC Písek
 • Výstavba sběrného místa v Topělecké ulici
Přehled největších investičních akcí v roce 2013
 • Rekonstrukce třídy Národní svobody
 • Rekonstrukce ulice Na Rozmezí
 • Oprava ulice Na Ryšavce
 • Oprava ulice Na Nové
 • Oprava ulice Sv.Václav-Krátká
 • Regenerace sídliště Jih 1.etapa
 • Rozšíření stávajícího kolumbária na Lesním hřbitově
 • Oprava izolace lávky pro pěší na Nábřeží 1.máje
Přehled největších investičních akcí v roce 2012
 • Rekonstrukce Erbenovy ulice 1.etapa
 • Oprava Zeyerovy ulice 1.etapa
 • Oprava Preslovy ulice
 • Oprava ulice na Mírovém náměstí
 • Oprava parkoviště v Ševčíkově ulici
 • Oprava Harantovy ulice po pokládce plynu
 • Výstavba podzemních kontejneřišť v ulici Komenského a Dr.M. Horákové
Přehled největších investičních akcí v roce 2011
 • Rekonstrukce Rokycanovy ulice
 • Povrchová oprava ulice Samoty II. etapa
 • Povrchová oprava Chelčického ulice
 • Oprava Budějovické ulice
 • Výstavba podzemního kontejneřiště v Čechově ulici
 • Oprava prostranství Racek
 • Revitalizace sídliště Portyč I. etapa
 • Nový most - objekty hrazené Městem Písek
Přehled největších investičních akcí v roce 2010
 • dokončení výstavby cyklostezky v úseku Loděnice – Sv. Václav
 • rekonstrukce Prokopovy ulice
 • rekonstrukce ulice Samoty
 • výstavba cyklistické stezky Portyč – Jiráskův most
 • výstavba podzemních kontejneřišť v centru města – Heydukova ul., Jungmannova ul., Alšovo nám., Velké nám., nádvoří radnice
 • povrchové úpravy MK Čapkova ulice
 • povrchové úpravy Švantlova I. etapa
 • povrchové úpravy v obci Semice

Výkonem technického dozoru se investiční oddělení podílelo na akcích:

 • rekonstrukce vnitrobloku Smart na sídlišti Portyč
 • rekonstrukce Nového mostu
Přehled největších investičních akcí v roce 2009

V letošním roce investiční oddělení MSP s.r.o. pro město Písek zajišťovalo, případně se podílelo na investicích a opravách v hodnotě za více jak 100 mil. Kč. Jednalo se o investiční akce rekonstrukce Komenského ulice, výstavbu okružní křižovatky v Nádražní ulici, výstavbu autobusové zastávky v Budějovické ulici, povrchovou opravu komunikací Šibánky - U Rybníčku ve Smrkovicích, výstavbu a údržbu Otavské stezky II. etapa v úseku od tzv. Hrbů po soutok u Putimi, výstavby I. etapy stezky pro chodce a cyklisty v úseku Sv. Václav - loděnice a dokončení II.etapy rekonstrukce sociálního a technického zázemí ve sportovním areálu Spartak.

Dále byla zahájena výstavba 6 podzemních stanovišť kontejnerů na separovaný sběr, v letošním roce se začalo v centru města s budováním 2 kontejneřišť v Gregorově ulici a Palackého sadech. Na akcích rekonstrukce lokality Bakaláře I.etapa a rekonstrukce vnitrobloku v ulici Na Stínadlech v rámci zahájení regenerace sídliště Portyč, vykonávaly MSP s.r.o. technický dozor.

I v letošním roce pokračovaly investice do oprav pěších komunikací vyvolaných výměnou dožilých inženýrských sítí, případně jejich špatným stavebně-technickým stavem. Byly provedeny opravy chodníků v ulicích Ot. Jeremiáše, Máchova, Heydukova ulice, Burketova, na Jiráskově nábřeží, na Velkém náměstí, na Václavském náměstí, na sídlišti Jih v ulicích Třída Přátelství od čp.1998 po čp. 2024, dále v ulici Truhlářská od čp. 2165 po čp. 2171 a na sídlišti Hradiště v ulici K Háječku od čp. 216 po čp. 224, dále v ulici Zahradní čp. 228 po čp. 225.

Přehled největších investičních akcí v roce 2008
 • Rekonstrukce lokality Bakaláře I.etapa-zahájení - 20mil. Kč
 • Rekonstrukce ploch Na Výstavišti v Písku I.etapa-2.část - 30mil. Kč
 • Povrchové opravy MK ve Smrkovicích-Salátova, Novodvorská, K Putimy, U školy, část Hůrka - 5mil. Kč
 • Výstavba chodníku v Hradišťské ulici k samoobsluze - 1,1mil. Kč
 • Rekonstrukce chodníků v ulicích Pražská, Erbenova, Na spravedlnosti, Mírové náměstí, Vratislavova, Bořivojova, Burketova, Krátká, sídliště Dr.Horákové, Presslova
 • Výstavba SSZ v Zeyerově ulici u Husovy školy - 3mil. Kč
 • Výměna oken a oprava střech v areálu MSP v Hradišťské ul. - 1,5mil. Kč
Přehled největších investičních akcí v roce 2007
 • Výstavba Sedláčkovy stezky od Nábžeží 1. máje po Jiráskův most - 3,6mil. Kč
 • Rekonstrukce Žižkovy ulice II. etapa - 26,5mil. Kč
 • Výstaviště I. etapa - rekonstrukce stávajících ploch - 22,5mil. Kč
 • Oprava a modernizace ZS - oprava střech,nátěr střešní konstrukce haly, odvlhčení - technologie, rekostrukce strojovny - 22,5mil. Kč
 • Výstavba kolumbária na LH - 0,8mil. Kč
 • Oprava chodníků a VO v Dvořákově ulici - 1,5mil. Kč
 • Demolice objektu paluba - 0,3mil. Kč
 • Rekonstrukce MK ve Smrkovicích - část Hůrka - 6mil. Kč
 • Rekonstrukce chodníků Vratislavova ul., Bořivojova ul., Burketova ul., Stroupežnického ul. a Jeronýmova ul