Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Komunikace

Ve správě Městských služeb Písek (MSP) je 74 km veřejných komunikací, na kterých je prováděna veškerá údržba a opravy. Opravy se týkají krytů vozovky, která je buď asfaltová,kamenná dlažba nebo zámková dlažba. Další činností střediska komunikace je oprava chodníků na území města. Opravy chodníků jsou buďto charekteru úpravy stávajícího krytu (kamenné plotny jsou přerovnány následně rozparovány) nebo kompletní výměna stávající dlažby. Ročně se zpracovává zhruba 1300 tun živičných směsí. Na opravy chodníků je zpracováno cca 7 000 m2 zámkové dlažby za rok. Průběžně jsou budovány nové cyklotrasy včetně nového dopravního značení. Středisko komunikace poskytuje služby týkající se výše uvedených oprav i firmám, které provádí výkopové práce v souvislosti s opravou různých sítí. Středisko zajišťuje také stavební práce různého charakteru jako je například oprava omítek, výstavba zdiva, výmalba, pokládka obkladů, vodoinstalaterské práce aj..

Středisko komunikace zahrnuje i správu a údržbu dopravního značení na místních komunikacích.
Jedná se o výměnu poškozených značek, instalaci nového značení, jak svislého tak vodorovného. Zaměstnanci na tomto úseku zabezpečují rozsáhlé dopravní opatření při probíhajících stavebních akcích na území města Písek. Dále provádějí dopravní značení při různých kulturních akcích (Dotkni se Písku, Folklorní festival, Cipískoviště, Adventní trhy aj.). Vodorovné dopravní značení většího rozsahu jsme schopni zajistit subdodavatelsky.

Nemalou část pracovní náplně zaměstnanců komunikací v zimním období tvoří zimní údržba, a to především ošetřování určených úseků dle schváleného plánu. Mezi takto udržovaná místa patří hlavně autobusové zastávky MHD, některé přechody pro chodce, přechody přes železniční trať ČD, schodiště, aj., vše podle plánu zimní údržby.

Pod středisko komunikace spadá správa a údržba veřejných dětských hřišť vybudovaných na území města a v přilehlých obcích Semice, Smrkovice, Nový Dvůr. Od jara do podzimu probíhá pravidelná kontrola stavu jednotlivých herních prvků, dopadových ploch, městského mobiliáře, zeleně a ostatních částí souvisejících s bezpečným provozem hřišť.

Správa a údržba městského mobiliáře (lavičky, koše, aj.) jsou zajišťovány v průběhu celého roku dle požadavků. MSP vyrábějí kované lavičky, které jsou nově umísťovány v historickém jádru města a nahrazují lavičky původní. Zámečnická dílna se dále zabývá opravou popřípadě výrobou zábradlí. Dále jsou zde prováděny všechny zámečnické práce pro ostatní střediska MSP.

Mapa laviček ve městě Písek

zobrazit mapu v novém okně

Odpovědný vedoucí: Jan Sýbek - 382 201516