Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Doprava

Volné kapacity pracovních mechanizmů
 • Silniční zametací vůz – M.B. ATEGO
 • Chodníkový zametací vůz – BUCHER
 • Kropící vozy LIAZ 1x a M.B. AXOR 1x (nástavba 8m3)
  • dovoz pitné vody do bazénů a jezírek
  • metení hal, metení a mytí areálů a komunikací
 • Nákladní vůz MB AXOR s hydraulickou rukou
  • dovoz sypkých materiálů
  • dovoz paletovaného materiálu

V případě zájmu volejte na tel. 382 201 520, 702 061 199 – p. Pazderník

Každoročne po zimním období probíhá jarní blokové čištění města. Tento úklid probíhá přbližně jeden měsíc dle stanoveného harmonogramu. Ulice, ve kterých ve má probíhat toto čištění jsou postupně uzavírány pro parkování z toho důvodu, aby se zde mohly zametací a kropící vozy dostat ke všem potřebným místům a mohly tak tento úklid provést co nejlépe. V průběhu roku dále pak probíhá pravidelné čištění a zametání všech komunikací ve městě. V zimním období naproti tomu probíhají zimní úklidové práce a údržba komunikací.

V případě nutnosti úklidu a odvozu sněhu je připravena další mechanizace včetně nakladačů. Zimní údržba je prováděna dle plánu zimní údržby, který každoročně schvaluje městská rada. Podle volných kapacit provadíme tyto služby i pro soukromý a podnikatelský sektor.

Kropící vozy: LIAZ a Mercedez benz

 • Dovoz vody, zalévání, říční + pitná voda, do bazénů
 • Mytí komunikací, hal a areálů

Zametací stroje: Mercedez benz a Bucher

 • Metení chodníků, hal a areálů

Sypače silniční: Mercedez benz (s radlicí čelní a solankou)

 • Pluhování a posyp komunikací (možno použít inertní materiál + sůl)

Sypače chodníkové: Multicar (M25, M26)

 • Posyp chodníků (inertní materiál + sůl)

Nosič kontejnerů: Mercedez benz s hydraulickou rukou

 • Přistavování kontejnerů na odpad
 • Odvoz sutí a přeprava materiálu

Nosič kontejnerů: MB Atego

 • Přistavování kontejnerů
 • Odvoz sutí a materiálu
 • Přeprava materiálu

Kontejnery: Objem 12 m2 a 6 m2

Vysokozdvižná plošina: Š706 - MP20

 • Výškové práce
 • Opravy
 • Ožez stromů

Odpovědný vedoucí: Vít Pazderník - 382 201520