Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Doprava

Volné kapacity pracovních mechanizmů
 • Silniční zametací vůz – M.B. ATEGO
 • Chodníkový zametací vůz – BUCHER CITYCAT
 • Kropící vozy LIAZ 1x (nástavba 8m3) a M.B. AXOR 1x (nástavba 7m3)
  • dovoz pitné vody do bazénů a jezírek a studní
  • mytí areálů a komunikací
 • Nákladní vůz MB AXOR s hydraulickou rukou
  • dovoz sypkých materiálů
  • dovoz paletovaného materiálu
  • přistavování kontejnerů o objemech 6m3 (suťový) a 18m3 (velkoobjemový)
 • Nákladní vůz MB ATEGO - nosič kontejnerů
  • dovoz sypkých materiálů
  • dovoz paletovaného materiálu
  • přistavování kontejnerů o objemech 3,5m3 (suťový) a 12m3 (velkoobjemový)
  • možnost krátkodobého i dlouhodobého pronájmu
  • přistavování a odvoz včetně zajištění uložení odpadu na skládce

V případě zájmu volejte na tel. 382 201 520, 702 061 199 – p. Pazderník

Každoročne po zimním období probíhá jarní blokové čištění města. Tento úklid probíhá přbližně 6 týdnů dle stanoveného harmonogramu. Ulice, ve kterých ve má probíhat toto čištění jsou postupně uzavírány pro parkování z toho důvodu, aby se zde mohly zametací a kropící vozy dostat ke všem potřebným místům a mohly tak tento úklid provést co nejlépe. V průběhu roku dále pak probíhá pravidelné čištění a zametání všech komunikací ve městě. V zimním období naproti tomu probíhají zimní úklidové práce a údržba komunikací.

V případě nutnosti úklidu a odvozu sněhu je připravena další mechanizace včetně nakladačů. Zimní údržba je prováděna dle plánu zimní údržby, který schvaluje městská rada.

Kropící vozy: LIAZ a Mercedez benz

 • dovoz pitné vody do bazénů a jezírek a studní
 • mytí areálů a komunikací

Zametací stroje: Mercedez benz a Bucher

 • Metení chodníků, hal a areálů

Sypače silniční: Mercedez benz (s radlicí čelní a solankou)

 • Pluhování a posyp komunikací (možno použít inertní materiál + sůl)

Sypače chodníkové: Multicar (M25, M26)

 • Posyp chodníků (inertní materiál + sůl)

Nosič kontejnerů: Mercedez benz s hydraulickou rukou

 • Přistavování kontejnerů na odpad
 • Odvoz sutí a přeprava materiálu

Nosič kontejnerů: MB Atego

 • Přistavování kontejnerů
 • Odvoz sutí a materiálu
 • Přeprava materiálu

Kontejnery: Objem 12 m3, 6 m3, 18m3 a 3,5m3

Vysokozdvižná plošina: Š706 - MP20

 • Výškové práce
 • Ořez stromů

Odpovědný vedoucí: Vít Pazderník - 382 201520