Kvalitní služby městu i občanům

Veřejné zakázky

Veškeré informace o veřejných zakázkách Městských služeb Písek s.r.o. jsou uveřejňovány v elektronickém nástroji "Zobrazit profil zadavatele".

Profil zadavatele Městské služby Písek s.r.o.

Některé zakázky jsou uváděny i přímo na našich stránkách v sekci nabídky a poptávky.

Co je to Profil zadavatele?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Zadavatel je povinen zřídit „profil zadavatele“ na základě § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisu.

Archivní profil zadavatele:

http://ms-pisek.profilzadavatele.cz/