Kvalitní služby městu i občanům
< návrat zpět

Dopravní značení

Dopravní značení je vertikální tak i horizontální máme ve správě v regionu celého města. Svislé dopravní značky jsou osazovány na pozinkové sloupky instalované v hlinikových patkách. Všechny dopravní značky jsou v požadované reflexní opravě na pozinkovém plechu s rámečkem. Horizontální značení zajišťujeme z větší části dodavatelsky. Přechodné dopravní značení  poskytujeme na základě požadavků nejen na území města, ale i v rámci okresu Písek. Naše firma je schopna zajistit i složitější dopravní opatření včetně světelných souprav, semaforové sestavy, aj.. Při záboru veřejného prostranství fyzickou i právnickou osobou nabízíme zpracování Dopravně inženýrského opatření od fáze projektu až po projednání s Policií ČR. Dále nabízíme bezplatné zpracování cenové kalkulace na osazení přechodného dopravního značení.

Odpovědný vedoucí: Jan Sýbek - 382 201516