Nabídka služeb
Veřejné bruslení
Jednotné vstupné 25,-Kč/ osobu včetně doprovodu bez bruslí.
NE23.12.201818:00
PO24.12.201813:00
ÚT25.12.201814:00
ST26.12.201818:00
28.12.201815:10
PO31.12.201813:00
Plán využití ledové plochy
Veřejné bruslení pro seniory
Vstupné zdarma
ST26.12.201808:00
NE30.12.201807:50
Plavecký stadion

První projekt s LED svítidly

Jednou z prvních realizací osvětlení silniční komunikace LED svítidly v České republice je pilotní projekt v Písku, který je realizován v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Zborovské. Zmíněný projekt, na kterém se společně podílejí Městské služby Písek s. r. o. a společnost Etna s. r.o., má být využit k ověření technických parametrů svítidel s LED v praxi. V červenci 2009 bylo v rámci první fáze osazeno deset svítidel. Ve druhé fázi, plánované na letošní rok, bude osazeno dalších čtrnáct svítidel. Podle projektu byla ulice Zborovská stavebně zatříděna jako sběrná komunikace kategorie B1/I. Ze světelnětechnického hlediska odpovídá světelné situaci B1 a třídě osvětlení ME4b. Požadované světelnětechnické parametry pro tuto třídu osvětlení jsou uvedeny v tab. 3. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení, při které bylo vyměněno kabelové vedení, stožáry i svítidla, bylo zachováno původní rozmístění stožárů i výšková úroveň svítidel. Silniční komunikaci tvoří dva jízdní pruhy o šířce 3,6 m. Rozteč mezi světelnými body je 29 m a svítidla jsou instalována na výložníku 1 m ve výšce 10 m. Vzdálenost sloupů od vodicího pruhu je 1,5 m a střed svítidla je umístěn přímo nad okrajem jízdního pásu komunikace (vyložení svítidla je 0 m). Celková délka řešeného úseku je 690 m. Vizuální porovnání původní a nové osvětlovací soustavy je uvedeno na obr. 1.

Obrázek 1    Svítidlo Archilede 84× 1 W LED

Zdroj: Časopis Světlo 1/10 , Autor: Ing. Petr žák, Ph.D.