Zdroj: https://www.ms-pisek.cz/aktuality/jarni-blokove-cisteni-komunikaci-2019  •  Vydáno: 15.3.2019 7:11  •  Autor: Lenka Gareisová

Jarní blokové čištění komunikací 2019

Jarní blokové čištění komunikací 2019Městské služby Písek připravují provedení jarního blokového čistění komunikací a chodníků ve městě Písku. Blokové čištění města je rozděleno do 16 bloků a bude začínat dne 25.3. 2019 úklidem města Písku a dále bude pokračovat v obcích Smrkovice, Semice, Nové Dvory a Purkratice. Posledním blokem čištění komunikací bude průmyslová zóna Čížovská. Předpokládaný termín ukončení je stanoven na 20.5. 2019.

Konkrétní termíny jednotlivých bloků se mohou měnit v závislosti na klimatických podmínkách a budou vždy každý týden v pátek aktualizovány na následující týden na webech Městských služeb www.ms-pisek.cz a města Písku www.mestopisek.cz a objeví se též v denním tisku. Blokové čištění budou provádět zametací a kropící vozy.

Úklidu v jednotlivých ulicích bude předcházet rozmístění dopravního značení s uvedením přesného termínu úklidu. Ve spolupráci s Městskou policií Písek bude zajištěna v dané lokalitě informovanost obyvatel mobilním rozhlasem. V průběhu čištění budeme také spolupracovat s odtahovou službou, aby ulice byly vyklizeny od vozidel a bylo možné provést toto čištění v maximální kvalitě. Ulice, kde jsou dlouhodobé uzavírky budou vyčištěny individuálně po jejich postupném zprůjezdnění. Naší snahou je, provádět čištění co nejrychleji tak, aby parkování bylo omezeno v co nejkratší době.

V případě, že dojde ze strany vlastníků a provozovatelů motorových vozidel k respektování rozmístěného dopravního značení a ulice jsou v daných termínech vyklizené, probíhá čištění města hladce a bez zbytečných prostojů techniky. S neustále narůstajícím počtem parkujících vozidel ve městě Písku se však stávají některé úseky ulic neprůjezdné pro úklidovou a čistící komunální techniku a tím je přímo ovlivněna kvalita prováděných prací.

Z tohoto důvodu chceme požádat všechny řidiče, vlastníky či provozovatele motorových vozidel o bezvýhradné respektování dopravních předpisů a to v termínech uvedených na dopravním značení jednotlivých úseků komunikací.
Děkujeme všem zúčastněným za Vaši vstřícnost a ochotu při realizaci blokového čištění městských komunikací.
Úklid bude prováděn v tomto pořadí :

Obce