Zdroj: https://www.ms-pisek.cz/aktuality/opravy-chodniku  •  Vydáno: 22.8.2016 6:36  •  Autor: Lenka Gareisová

Opravy chodníků

V letošním roce byly do konce měsíce srpna provedeny v rámci každoroční údržby opravy chodníků na sídlišti Hradiště, v Lipové aleji, v ulicích Strakonická, Klostermannova a Čelakovského.

Na sídlišti Hradiště se jednalo o výměnu dožilých bet. dlaždic za zámkovou dlažbu v ulici K Háječku mezi č.p. 231 – 233, v Lipové aleji podél č.p. 1806 – 1807. V ulici Strakonická se jednalo o výměnu živičného krytu za nový mezi č.p.100 – 104 včetně zřízení odvodnění, v Klostermannově ulici byla nevyhovující kamen. mozaika vyměněna za zámkovou dlažbu v úseku mezi ulicemi Nádražní – Raisova a v Čelakovského ulici byl nerovný a bezbariérově nevhodný živičný kryt nahrazen zámkovou dlažbou v úseku podél Seniorského domu.