Zdroj: https://www.ms-pisek.cz/aktuality/vystavba-detskych-hrist-v-letosnim-roce  •  Vydáno: 11.7.2012 10:20  •  Autor: Lenka Gareisová

VÝSTAVBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V LETOŠNÍM ROCE

VÝSTAVBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V LETOŠNÍM ROCE Podle dlouhodobé koncepce obnovy dětských hřišť ve městě Písku je na letošní rok plánovaná výstavba čtyř menších dětských hřišť. Dále bude provedeno doplnění herních prvků v lokalitě Sv. Václav na hřišti v ul. Strakonická. Na základě výběrového řízení a usnesení rady města č. 344/12 a č. 345/12 byla k realizaci vybrána firma Hřiště s.r.o.. V současné době je smlouva o dílo před podpisem. Termín výstavby dětských hřišť je podle zadávacích podmínek stanoven do 15.8.2012.

 

Nově vybudovaná dětská hřiště (dále jen DH) budou v lokalitě na Logrech a dále na sídlišti Jih. DH na sídlišti Logry bude umístěno v parku Na Trubách a ve vnitrobloku  ulic J. Malého a O. Jeremiáše. V parku Na Trubách budou herní prvky v kombinaci použitého materiálu dřevo a kov. Bude se jednat o herní sestavy k prolézání a šplhání. Prvky budou rozmístěny ve spodní části parku. Druhou lokalitou je vnitroblok ulic J. Malého a O. Jeremiáše. Zde budou herní prvky vyrobené z materiálu dřevo a kov. Bude zde umístěno pružinové houpadlo, herní sestava se skluzavkou, dva balanční prvky a oplocené pískoviště.  Oplocení bude žárově zinkované se vstupní brankou o výšce 1m. Dopadové plochy obou hřišť budou vytvořeny z praného štěrku tzv. kačírku. Celková částka za výstavbu DH na sídlišti Logry činí 497 304,-Kč. Další lokalitou pro výstavbu DH v letošním roce je sídliště Jih. Jedná se o místo ve vnitrobloku ulic Smrkovická – Truhlářská. Druhé hřiště bude vybudováno u školky. Hřiště ve vnitrobloku bude určeno pro děti do 15 let. Bude zde umístěna vahadlová houpačka , točidlo, balanční prvek, houpačka tzv. hnízdo a multifunkční sestava se skluzavkou. Nově vybudované DH u školky se bude skládat z herních prvků určených pro děti nižší věkové kategorie. Bude zde umístěno oplocené pískoviště, oplocení bude žárově zinkované se vstupní brankou výšky 1m. Dále zde bude umístěno pružinové houpadlo a nový herní prvek určení k lezení a šplhání, herní sestava se skluzavkou, houpačka tzv. hnízdo a balanční prvek. Dopadové plochy obou hřišť budou vytvořeny z praného štěrku tzv. kačírku. Celková částka za výstavbu DH na sídlišti Jih činí 597 180,-Kč.

Jako poslední investiční akce  na letošní rok je výše zmíněné doplnění herních prvků na DH v ul. Strakonická. Zde bude nainstalován víceúčelový herní prvek pro menší děti, pružinové houpadlo a herní prvek mašinka. Dále dojde k úpravě oplocení a částečně k úpravě hřiště na míčové hry. Celková částka určená k výše uvedeným pracím činí 400 tisíc Kč.