Zdroj: https://www.ms-pisek.cz/aktuality/dne-22.4.2012-bude-zahajena-rekonstrukce-erbenovy-ulice  •  Vydáno: 2.4.2012 13:23  •  Autor: Lenka Gareisová

DNE 23.4. 2012 BUDE ZAHÁJENA REKONSTRUKCE ERBENOVY ULICE

DNE 23.4. 2012 BUDE ZAHÁJENA REKONSTRUKCE ERBENOVY ULICE Dne 23.4. 2012 bude zahájena vlastní rekonstrukce I. etapy Erbenovy ulice v Písku v úseku nábřeží 1. máje od Kollárovy ulice po křižovatku s ul. Lázeňská a Tyršova.

 

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek , pokládka nové dešťové kanalizace, výměna a překládka kabelů vysokého napětí, nízkého napětí, rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce části teplovodního potrubí. První část uzavírky v trvání cca 2-3 měsíců se bude týkat nábřeží 1.máje po ulici Šafaříkovu a následně bude uzavírka rozšířena až po ulici Tyršovu. Zastávka v Erbenově ulici bude po dobu stavby zrušena.

Termín dokončení se předpokládá do konce měsíce října letošního roku. Letos bude provedena kompletní rekonstrukce veškerých inženýrských sítí včetně povrchů mimo křižovatku Erbenova-Šafaříkova. Konečný kryt výše uvedené křižovatky bude dokončen v následujícím roce po dokončení rekonstrukce teplovodu vedoucí z Šafaříkovy ulice, jehož trasa vede přes danou křižovatku a vlastní realizace dané části není možná v letošním roce s ohledem na technické možnosti a dodržení podmínky financování daného úseku stavby teplovodu.

rekonstrukce erbenovy ulice  rekonstrukce erbenovy ulice