Zdroj: https://www.ms-pisek.cz/aktuality/oprava-prostranstvi-racek  •  Vydáno: 13.7.2011 12:36  •  Autor: Lenka Gareisová

OPRAVA PROSTRANSTVÍ RACEK

V tomto  týdnu byla zahájena oprava prostranství Racek.  Jedná se o opravu bezprostředního okolí sousoší tzv. „zlatokopů“.

V rámci opravy bude vybourána stávající betonová obezdívka daného prostoru, která bude nahrazena betonovými palisádami. Betonové plochy v těsné blízkosti sousoší budou sanovány. Do zbývajícího prostoru budou osazeny 3 ks laviček, odpadkové koše včetně výsadby nové zeleně. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma STRABAG a.s.. Náklad opravy činí 580 tisíc Kč vč. DPH. Akce bude dokončena do poloviny srpna 2011.