Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

Výměna kamenných kostek v centru města

Výměna kamenných kostek v centru městaMěstské služby Písek v nedávné době provedly výměnu kamenných desek, které sloužily jako přídlažba v ose komunikace za kamenné kostky v ulici Leoše Janáčka a na Velkém náměstí v prostoru propojujícím ulici Heydukova a ulici Karlova.

K výměně došlo z důvodu častého uvolňování kamenných desek, které způsobily i drobné dopravní nehody. Již v minulosti se k této výměně přistoupilo v ulici Karlova, Heydukova, Nerudova, Šrámkova.

Omlouváme se za drobné omezení těchto veřejných prostor v době provádění stavebních prací. Věříme, že použitím kamenných kostek dojde ke zlepšení podmínek pro užívání tohoto prostoru pro všechny účastníky silničního provozu.

print Formát pro tisk