Nabídka služeb
Veřejné bruslení
Jednotné vstupné 25,-Kč/ osobu včetně doprovodu bez bruslí. Veřejné bruslení trvá 90 minut.

Plán využití ledové plochy
Veřejné bruslení pro seniory
Vstupné zdarma
Plavecký stadion
Kategorie: Aktuality

Sečení travnatých ploch na veřejné zeleni města Písku

Sečení travnatých ploch na veřejné zeleni města PískuMěstské služby Písek s.r.o. i v letošním roce zajistí sečení travnatých ploch...

V týdnu od 20.4.2020 bude naplno zahájeno sečení travnatých ploch městské zeleně v Písku. To bude v letošním roce prováděno v obdobném režimu jako v roce loňském. První seč bude provedena celoplošně , aby se podařilo zajisit bezproblémové odnožování travních kultur , které v trávnících potřebujeme a zároveň omezení růstu invazivních plevelů, které naopak mít v trávnících nechceme. Při druhé seči pak bude na vybraných plochách prováděna tzv. mozaiková seč, kde bychom chtěli nechat růst kvetoucí trávy , byliny a další rostliny, jež by zajišťovaly dostatek potravy a úkrytu pro hmyz. Mozaiky se pokusíme tvořit ve větším množství, než tomu bylo vloni. Rádi bychom v případech, kde to bude možné a to především v extravilánech města, využili sečení trávy systémem mulčování. Již při druhé seči se bude ve všech sečených lokalitách individuálně posuzovat aktuální stav travnatých ploch, a to také v návaznosti na momentální klimatické podmínky. Ne zřídka se tak může stát, že některé plochy, kde v dané lokalitě nebude dostatek travní hmoty k sečení, zcela vynecháme. V případě déle trvajícího suchého období může být sečení travnatých ploch dočasně přerušeno. Na sečení trávníků se bude v letošním roce podílet 7 samochodných sekaček se sběrem, 2 pracovníci s ručními sekačkami se sběrem, 7 pracovníků s křovinořezy, jeden traktor s cepovou hlavou pro vysíkání svahů, stok a krajnic kolem komunikací a jeden samochodný mulčovací stroj pro vysíkání vyšších porostů a buření. Veškerý, sečením vyprodukovaný bioodpad bude dovezen na městskou kompostárnu, tam projde tlecím procesem a vytvořený kompost pak bude vrácen městské zeleni formou výsadeb květin, stromů a keřů. 

V týdnu od 20.4.2020 posečeme travnaté plochy na Velkém i Alšově náměstí, na Bakalářích, v ulicích Čechova, prostranství u OD Racek, středové ostrůvky kruhových křižovatek u nádraží ČD a v obchodní ulici, památník v ulici U Hřebčince, travnaté pásy v ulicích Jeronýmova, Prokopova, Lázeňská a Pražská, ve dvorech v ulicích Kollárova a Dvořákova, v parcích Mírové náměstí a Palackého sady. Prvním sídlištěm , na kterém v příštím týdnu sekačky upraví travnaté plochy bude Portyč.  

print Formát pro tisk