Nabídka služeb
Veřejné bruslení
Jednotné vstupné 25,-Kč/ osobu včetně doprovodu bez bruslí. Veřejné bruslení trvá 90 minut.

Plán využití ledové plochy
Veřejné bruslení pro seniory
Vstupné zdarma
Plavecký stadion
Kategorie: Aktuality

Sečení travnatých ploch 13. - 19.8.2018

Sečení travnatých ploch 13. - 19.8.2018Městské služby Písek s.r.o. sečou a odklízejí trávu ve městě...

Po zhruba čtrnáctidenní přestávce v sečení veřejné a sídlišťní zeleně způsobené klimatickými podmínkami a aktuálním stavem travnatých ploch opět vyrazíme na travnaté plochy městské zeleně a to konkrétně do Palackého sadů, do parku na Mírovém  náměstí a na sídliště Dr.M.Horákové. Pokračovat poté budeme v lokalitách, kde sucho zatím nenapáchalo takové škody a tráva především v zastíněných místech i nadále roste. V uplynulých dnech jsme se věnovali vysíkání lokalit, které se nachází v extravilánu města, jako například průmyslová zóna, sjezdy z přeložky I/20 u Obchodní ulice i u Svatoplukovy ulice, posečeny byly takém všechny cyklostezky i obě strany břehových porostů v úseku od jezu u Sv.Václava po lávku přes městský ostrov. Další průběh sečení travnatých ploch mohou opět ovlivnit jak klimatické podmínky, tak i aktuální stav travnatých ploch.

print Formát pro tisk