Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

REKONSTRUKCE ROKYCANOVY ULICE

V současné době probíhají v rámci rekonstrukce Rokycanovy ulice dokončovací práce, spárování dlažeb a obrubníků, vodorovné a svislé dopravní značení. Stavba bude uvedena do provozu 15.11.2011.

V rámci akce proběhla kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků, zeleně, veřejného osvětlení, dopravního značení, kanalizačního a vodovodního řádu. Investorem akce je město Písek zastoupené Městskými službami Písek s.r.o., dodavatelem je firma K-Building s.r.o. ČB. Akce byla dokončena v plánovaném termínu.

Současně s otevřením Rokycanovy ulice dojde k vrácení přednosti v jízdě v křižovatce ulic Žižkova – Rokycanova – Prokopova do původního směru, takže hlavní ulice bude znovu vedena od centra Žižkovou ulicí do ulice Rokycanova tak, jak tomu bývalo před rekonstrukcí II. etapy Žižkovy ulice a jak byla také vyprojektována a postavena křižovatka Žižkovy ulice s ulicemi Rokycanova a Prokopova.

Autobusy MHD začnou obsluhovat původní zastávky v Žižkově ulici od neděle 20.11.2011 , ke stejnému datu budou zrušeny dočasné náhradní zastávky MHD v ulici Harantova.

print Formát pro tisk