Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

REKONSTRUKCE ROKYCANOVY ULICE

Koncem měsíce června byla zahájena rekonstrukce Rokycanovy ulice v úseku od Harantovy po Žižkovu ulici. V současné době probíhá výměna stávajícího kanalizačního řadu včetně přípojek.

Stavbu provádí firma K-Building Č.B. a.s., nákladem 7,8 mil. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikace včetně stávajících inženýrských sítí – kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Průběh realizace komplikují přívalové deště, neboť do stávající kanalizace v Rokycanově ulici jsou svedeny vodoteče od Píseckých rybníků. Mírné zpoždění, které by mělo být dohnáno v průběhu měsíce srpna zatím nemá vliv na konečné dokončení stavby, které je plánováno nejdéle v polovině měsíce listopadu.

print Formát pro tisk