Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Plavecký stadion

Provoz Plaveckého stadionu v Písku v roce 2020

Provoz Plaveckého stadionu v Písku v roce 2020Provozovatel Plaveckého stadionu v Písku zahájil jeho provoz, stejně jako v předchozích letech, dne 2.2.2020.

Ovšem díky náhlému příchodu virové epidemie a následující smršti vládních nařízení bylo nezbytně nutné přizpůsobovat se aktuálnímu vývoji nastalé situace, která vyžadovala nejen různá provozní omezení, ale i celkové uzavření provozu. První nepředvídatelné uzavření bazénů přišlo 11.3.2020 a trvalo až do 25.5.2020. Opětovné zprovoznění však nemohlo být v běžném provozním režimu, ale korespondovalo s přicházejícími vládními nařízeními, která zahrnovala nejen zvýšená hygienická opatření, ale také např. snížení kapacity areálu, vypuštění provozu parních komor aj. Zařazení parních komor do provozu bylo umožněno až 15.6.2020. Postupný návrat do provozního standardu byl přerušen dalším nařízením vlády ČR, na základě kterého, byl plavecký areál od 9.10.2020 opět uzavřen. Toto uzavření trvalo až do konce roku 2020.

Stejně jako v předchozích letech se prováděla i během roku 2020 údržba objektu, a to zejména během zmíněných neplánovaných odstávek.

 

Seznam provedených prací:

 • Oprava izolace a obložení schodiště k dětskému bazénu, včetně opravy izolace a obložení pláže dětského bazénu.
 • Oprava poškozené stavební konstrukce akumulační jímky.
 • Oprava místnosti dávkování chemických látek.
 • Oprava poškozených kolektorových ramen filtru.
 • Oprava části potrubí a armatur ve výměníkové stanici.
 • Lokální oprava hydroizolací vpustí ve střešním plášti.
 • Oprava stropního podhledu šaten dětského bazénu.
 • Celková oprava chlorace bazénů.
 • Oprava poškozených dřevěných částí zábradlí venkovní terasy a vnitřní galerie.
 • Oprava 16 ks startovacích bloků plaveckého bazénu.
 • Oprava a zajištění pochozích podlahových plechů strojovny.
 • Oprava části osvětlení sprch dámského sociálního zázemí.
 • Oprava obložení dětských šaten.
 • Přesun a montáž cirkulačního čerpadla pro venkovní okruh do okruhu vnitřního bazénu.
 • Realizace opatření k zajištění statiky pochozích pláží bazénu.
 • Oprava vrat do venkovního areálu.
 • Nátěry litinových radiátorů (13m).
 • Oprava skladových prostorů u dětského bazénu.
 • Oprava přívodu vody včetně výměny dvou WC u dětského bazénu.
 • Oprava přívodu vody do prostoru bufetu.
 • Přeizolování vpustí v pánských i dámských sprchách, sušárnách a parních komorách.
 • Nátěry zárubní včetně 25 ks dveří, nátěry laviček, dešťových svodů, konstrukcí u dětského bazénu i nátěry konstrukcí v plavecké hale a vstupní hale.
 • Výroba provozních dělících plaveckých drah.
 • Oprava prostoru plavčíkárny.
 • Opravy omítek a výmalby v prostorách objektu bazénu.

print Formát pro tisk