Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

Povrchové opravy místních komunikací

V letošním roce bude realizováno sedm povrchových oprav místních komunikací za celkem 6 mil. Kč.

Do konce srpna byly provedeny opravy komunikací na Pakšovce, Václavském náměstí, V Portyči, v ulicích J. Malého a nábřeží 1.máje. Na Pakšovce byly již závěrečnou 3. etapou dokončeny opravy živičných povrchů komunikací po pokládce plynovodního potrubí a rekonstrukci veřejného osvětlení. Na Václavském náměstí byl opraven živičný kryt komunikací v úseku mezi ulicemi Burketova – Vinická a Strakonická – Vinická. V Portyči byl živičný kryt komunikací obnoven podél kina a domu s pečovatelskou službou. V ulici J. Malého byla provedena povrchová oprava živičného krytu po pokládce plynovodního potrubí v úseku mezi ulicemi V. Kršky – Na Trubách.

Do konce října bude ještě provedena oprava živičného krytu vozovky Alšovy ulice v Písku a bude pokračovat 2. etapou oprava vozovky včetně chodníků v ulici na Nové ve Smrkovicích.

print Formát pro tisk