Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

Povrchová oprava Nádražní ulice

V úterý 15.7. 2014 bude zahájena povrchová oprava části Nádražní ulice v úseku Ševčíkova – Zeyerova v Písku. V rámci akce bude proveden nový živičný kryt komunikace včetně odvodnění, vybudováno nové veřejné osvětlení, které nahradí stávající dožilé vzdušné vedení. Sloupy VO budou osazeny do nově zřízených ostrůvků v pravostranném chodníku ve směru od centra města, chodník dotčený uložením kabelového vedení VO, bude předlážděn.

Provoz v době výstavby bude veden jednosměrně ve směru od centra města, v opravovaném úseku Nádražní ulice nebude možno parkovat a zastávka u Městského úřadu v Budovcově ulici bude dočasně zrušena. Náhradní zastávka bude u budovy OSSZ v Zeyerově ulici. Akci bude realizovat společnost Skanska a.s. za cenu 1,8 mil. Kč vč. DPH, předpoklad realizace do 30 kalendářních dní.

V současné době již probíhají povrchové opravy ulice U Vodárny a spojky ulic U Vodárny a Na Rozhledně, které byly zahájeny v pondělí 7.7. 2014 a budou dokončeny do 18.7. 2014. Opravy provádí společnost Znakon. Náklady oprav činí ulic U Vodárny 0,7 mil. Kč vč. DPH, spojka ulic U Vodárny a Na Rozhledně 1,1 mil. Kč vč. DPH.

Tímto žádáme řidiče o respektování přechodných dopravních značení, trpělivost a pozornost při průjezdu zmiňovaných opravovaných úseků místních komunikací.

print Formát pro tisk