Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Plavecký stadion

Pokyny pro návštěvníky během návštěvy areálu plovárny u Václava v Písku

Pokyny pro návštěvníky během návštěvy areálu plovárny u Václava v PískuPokyny pro návštěvníky během návštěvy areálu plovárny u Václava v Písku v době omezení z důvodu pandemie COVID 19

Všeobecné pokyny:

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny obsluhy a dodržovat návštěvní řád.
 2. Návštěvník je odpovědný za dodržování platných usnesení vlády ČR v souvislostí s pandemií COVID 19. V případě dětí jsou odpovědní jejich právní zástupci.
 3. Je zakázán vstup návštěvníkům, kteří mají zdravotní problémy nespecifikované v návštěvním řádu, ale typické pro onemocnění COVID 19 jako jsou např.:
  1. Zvýšená teplota nad 37 stupňů Celsia.
  2. Rýma nebo časté kýchání.
  3. Dočasná ztráta čichu nebo chuti.
  4. Kašel – zejména suchý nebo cítí dušnost = nedostatek dechu.
  5. Cítí se jako při chřipce, nachlazení, bolesti hlavy, kloubů, celková slabost a únava.

Při vstupu do areálu:

 1. Použít desinfekci rukou a mít nasazenou roušku, štít, respirátor nebo ústenku.
 2. Dodržovat odstupy ve frontě min. 2 m.
 3. Nezdržovat se zbytečně v prostoru prodeje vstupného.

Použití převlékáren, sprch a toalet:

 1. Odkládat roušku, štít, respirátor nebo ústenku pouze na sprchování.
 2. Minimalizovat čas strávený ve společných prostorech.
 3. Po použití toalety si umýt ruce.

Pohyb po areálu plovárny a užívání vodní plochy

 1. Během pobytu mimo vodu je povinnost nosit roušku, štít, respirátor nebo ústenku.
 2. Během pobytu na podložce nebo lehátku není nutné nosit roušku, štít, respirátor nebo ústenku.
 3. Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/ rodinných příslušníků měly dodržovat distanční vzdálenost 2m.
 4. Omezení při konzumaci potravin v občerstvení se řídí aktuálními nařízeními vlády ČR pro toto odvětví.
 5. Při použití skluzavky dodržovat rozestupy 2m.
 6. Plavidla mohou využít maximálně 2 osoby.
 7. Kapacita dětského bazénu je 33 osob.
 8. Kapacita brouzdaliště je 16 osob.
 9. Kapacita vytýčené vodní plochy na řece je 80 osob.
 10. Okamžitá maximální kapacita areálu je limitovaná aktuálním usnesením vlády.

Platnost od 1. 6. 2020 do odvolání.

print Formát pro tisk