Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

PLÁNOVANÉ POVRCHOVÉ OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V PÍSKU V ROCE 2012

PLÁNOVANÉ POVRCHOVÉ OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V PÍSKU V ROCE 2012Město Písek, Městské služby Písek s.r.o. a Vodárenská správa s.r.o. předložili plán oprav místních komunikací v souvislosti se zpracováním výkopových prací.

V dubnu letošního roku se předpokládá zahájení rekonstrukce Erbenovy ulice I. etapy v úseku ulic Tyršova – Nábř. 1. máje – Kollárova. V úseku Tyršova-Nábř. 1. máje se jedná o kompletní rekonstrukci komunikace včetně chodníků a inženýrských  sítí. V úseku ulic Nábř. 1. máje – Kollárova se jedná o povrchovou opravu komunikace včetně přilehlých parkovacích ploch. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dále se připravují a v letošním roce proběhnou povrchové opravy komunikací na Mírovém nám.(úsek Kollárova-Erbenova), Presslova (úsek Heritesova-Karla Čapka), Harantovy ulice (úsek Budějovická – 17. Listopadu), na Václavském náměstí a v ulici Otakara Jeremiáše po pokládce nové kanalizace, v Hradištské  ulici po podkládce plynu. Dále se předpokládá zahájení rekonstrukce I. etapy na Fugnerově nám., dokončení ulic u Sv. Václava (Vnislavova, Mnatova) a zahájení II. etapy regenerace na sídlišti Portyč, která se dotkne ulic Na Stínadlech, Na Pěníku, Jablonského a Vinařického.

print Formát pro tisk