Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

Plánované opravy komunikací v letošním roce

Plánované opravy komunikací v letošním rocePro rok 2017 máme naplánovány rekonstrukce ulic K Lipám, K Vápenici na Hradišti, ulici Obecní v Semicích a vnitroblok Kollárova v Písku.

Oprava ulice K Lipám se bude týkat opravy povrchu vozovky a rekonstrukce chodníků. V rámci oprav této ulice bude zajištěna také oprava veřejného osvětlení a výměna el. vedení.

V ulici K Vápenici je plánována oprava povrchu, zajištění lepšího odvodnění této ulice a zhotovení obratiště na konci této ulice pro dopravní obsluhu.

Ulice Obecní se bude týkat pouze zhotovení nového povrchu z asfaltové živice.

Rekonstrukce vnitrobloku Kollárova bude provedena za účelem zlepšení odvodnění povrchů a vytvoření nových parkovacích míst. Bude zde zhotoven nový povrch z asfaltové živice, vydláždění parkovacích stání a vybudování nových dešťových vpustí.

Ke všem těmto opravám se zhotovují projektové dokumentace, jejich realizace by se měla uskutečnit v letošním roce.

print Formát pro tisk