Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Plavecký stadion

Opravy na Plaveckém stadionu v Písku

Opravy na Plaveckém stadionu v Písku Městské služby Písek předkládají radě města ke schválení zakázku na opravu jižní terasy a materiál, který řeší výměnu vzduchotechnických jednotek na Plaveckém stadionu v Písku.

Městské služby předkládají radě města ke schválení zakázku na opravu jižní terasy Plaveckého stadionu v Písku. Oprava se týká vodorovných konstrukcí terasy včetně hydroizolací, povrchu a zábradlí. Součástí stavby jsou i přilehlé svislé konstrukce dětského bazénu.

K opravě bylo přikročeno z důvodu havarijního stavu, zatékání do stavebních konstrukcí a způsobování devastace objektu. Dále je na předmětné terase patrná degradace stavebních konstrukcí takového rozsahu, jejíž neřešení může znamenat i ohrožení bezpečnosti uživatelů (je zmíněno v technické zprávě dokumentace „Stavební úpravy jižní terasy plaveckého stadionu v Písku“). Zakázka byla vysoutěžena za cenu 1.9 mil. Kč bez DPH. Realizace stavby neovlivní provoz plaveckého stadionu a bude probíhat v termínu 03‑05/2023.

 

Radě města je předkládán materiál, který řeší výměnu vzduchotechnických jednotek na Plaveckém stadionu v Písku. Předmětem zakázky je výměna vzduchotechnických větracích, odvlhčovacích a vytápěcích jednotek a část jejich rozvodů pro plavecký bazén. Jedná se o větrání plaveckého bazénu a jeho příslušenství ve stávajícím objektu bazénu v Písku.

K opravě bylo přikročeno z důvodu toho, že stávající vzduchotechnické jednotky, které větrají prostor plaveckého bazénu jsou ve špatném technickém stavu, přestávají plnit svoji požadovanou funkci a náhradní díly se na tyto jednotky již nevyrábějí. Při přerušení provozu vzduchotechnického zařízení bazénu nebudou splněné stanovené mikroklimatické podmínky pro provoz veřejného bazénu a objekt by musel být uzavřen.

Zakázka byla vysoutěžena za 4.3 mil. Kč bez DPH. Vlastní realizace by měla probíhat v letních měsících  07-08/2023. Bohužel během této akce musí být plavecký stadion pro veřejnost uzavřen. Doufáme, že se akce obejde bez neočekávaných technických problémů, aby veřejnost, organizace i žáci základních a mateřských škol mohli opět úspěšně začít plavat.

 

print Formát pro tisk