Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

OPRAVA PROSTRANSTVÍ RACEK

V tomto  týdnu byla zahájena oprava prostranství Racek.  Jedná se o opravu bezprostředního okolí sousoší tzv. „zlatokopů“.

V rámci opravy bude vybourána stávající betonová obezdívka daného prostoru, která bude nahrazena betonovými palisádami. Betonové plochy v těsné blízkosti sousoší budou sanovány. Do zbývajícího prostoru budou osazeny 3 ks laviček, odpadkové koše včetně výsadby nové zeleně. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma STRABAG a.s.. Náklad opravy činí 580 tisíc Kč vč. DPH. Akce bude dokončena do poloviny srpna 2011.

print Formát pro tisk