Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

OPRAVA KOMUNIKACE PO REKONSTRUKCI PLYNOVODNÍHO ŘADU

V Harantově ulici v Písku byla dokončena rekonstrukce plynovodního potrubí.

Dotčená komunikace výkopovými pracemi byla opravena provizorně zaasfaltováním rýh po pokládce plynu. Nejdéle do konce října r. 2012 bude provedena konečná oprava komunikace pokládkou nového živičného koberce v celé šířce vozovky.

print Formát pro tisk