Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

OPRAVA CYKLOSTEZEK PO POVODNI 2013

OPRAVA CYKLOSTEZEK PO POVODNI 2013Dne 14.10.2013 bylo předáno staveniště oprav cyklostezek poškozených při letošní jarní povodni.

Jedná se o konečné opravy dosud pouze zprůjezdněných částí stezek Portyč – Jiráskův most, Sulan – plynová lávka, Smeták – Putim a oprava hráze rybníka Rákosný v Purkraticích. Lokální opravy stezek a komunikace bude provádět firma ZNAKON a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení s cenou 1,4 mil. Kč. Akce v případě vhodných klimatických podmínek bude dokončena do konce listopadu 2013. Akce bude hrazena formou dotace ze státního rozpočtu.

print Formát pro tisk