Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

OPRAVA BUDĚJOVICKÉ ULICE

V polovině měsíce srpna bude zahájena oprava Budějovické ulice v úseku od ulice Komenského včetně křižovatky po ulici Harantovu.

V rámci akce bude provedeno rozšíření a kompletní předláždění stávajících chodníků, do kterých bude umístěné nové veřejné osvětlení, které nahradí stávající zcela nevyhovující osvětlení na převěsech mezi soukromými domy. Dále bude proveden nový živičný kryt vozovky včetně odvodnění a vodorovného dopravního značení. Akce bude dokončena do 13.10. 2011, dodavatelem je firma STRABAG a.s. nákladem 3,2 mil. Kč.

print Formát pro tisk