Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Plavecký stadion

Nová nabídka plavecké školy pro žáky 2. stupně

Nová nabídka plavecké školy pro žáky 2. stupněZdokonalovací plavecká výuka je určena žákům 6. – 9. tříd základních škol a žákům středních škol.

Zdokonalovací plavecká výuka žáků 2.stupně základních a středních škol

Zdokonalovací plavecká výuka je určena žákům 6. – 9. tříd základních škol a žákům středních škol. Hlavním úkolem je zdokonalení již osvojených plaveckých dovedností a plaveckých způsobů kraul, znak, prsa a seznámení s plaveckým způsobem motýlek.

Výuka je zaměřena na nácvik speciálních plaveckých dovedností a vytvoření stabilního pohybového návyku vhodného pro pohyb ve vodě. Za speciální plavecké dovednosti považujeme plavání pod vodou, lovení různých předmětů z hloubky, šlapání vody, modifikované a kombinované plavecké způsoby, prvky vodního póla, plavání ve ztížených podmínkách a prvky záchrany tonoucího.

  • Výuka je vedena v plaveckém 25 metrů dlouhém bazénu a zahrnuje 5 – 10 návštěv po 45 – 90 minutách.
  • Výuka je vedena zkušenými a kvalifikovanými instruktory plavání.
  • Pro více informací kontaktujte vedoucí instruktorku plavecké školy
    Annu Vondráškovou. Tel.: 731 129 203

print Formát pro tisk