Nabídka služeb
Veřejné bruslení
Jednotné vstupné 25,-Kč/ osobu včetně doprovodu bez bruslí. Veřejné bruslení trvá 90 minut.

Plán využití ledové plochy
Veřejné bruslení pro seniory
Vstupné zdarma
Plavecký stadion
Kategorie: Aktuality

Lávka spojující sídliště Portyč a ul. nábřeží 1.máje bude dnes uzavřena

Lávka spojující sídliště Portyč a ul. nábřeží 1.máje bude dnes uzavřena

Městské služby Písek s.r.o., jakožto správce místních komunikací dne 10.12.2019 dočasně uzavřel provoz na lávce spojující sídliště Portyč a ul. nábřeží 1.máje. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu, že doposud se nepodařilo zajistit průkazná a jasná stanoviska k tomu, zda provoz po této mostní konstrukci je bezpečný a možný. 

Vzhledem k tomu, že jednání, měření a žádosti o tyto stanoviska trvají již bezmála 2 roky, bylo přikročeno k tomuto rozhodnutí. Správce tohoto objektu nese veškerou zodpovědnost za jeho technický stav a provoz. Uzavírka bude trvat minimálně do doby získání výše uvedených stanovisek. 

print Formát pro tisk