Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

Lávka na nábřeží 1. máje dnes uzavřena

Lávka na nábřeží 1. máje dnes uzavřenaSprávce městských komunikací, Městské služby Písek po konzultaci s revizním technikem mostních konstrukcí, přistoupil k uzavření lávky přes řeku Otavu na nábřeží 1.máje.

Tato lávka je stejné konstrukce jako v Praze v Troji, kde došlo v minulých dnech k jejímu zřícení. Z těchto důvodů budou nad rámec pravidelných kontrol a revizí provedeny další kontroly, aby se vyloučila možnost závady, případně konstrukční vady, o které se v souvislosti s Trojskou lávkou hovoří. Písecká lávka zatím nevykazuje žádné závady, stavba je mladší než lávka v Troji, povrch lávky byl již před několika lety opravován, aby nedošlo k zatékání do mostní konstrukce.
Omlouváme se všem, kdo tuto lávku používají, ale toto opatření je činěno z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví veřejnosti.

print Formát pro tisk