Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Komunikace

Jarní blokové čištění komunikací 2019

Jarní blokové čištění komunikací 2019Městské služby Písek připravují provedení jarního blokového čistění komunikací a chodníků ve městě Písku. Blokové čištění města je rozděleno do 16 bloků a bude začínat dne 25.3. 2019 úklidem města Písku a dále bude pokračovat v obcích Smrkovice, Semice, Nové Dvory a Purkratice. Posledním blokem čištění komunikací bude průmyslová zóna Čížovská. Předpokládaný termín ukončení je stanoven na 20.5. 2019.

Konkrétní termíny jednotlivých bloků se mohou měnit v závislosti na klimatických podmínkách a budou vždy každý týden v pátek aktualizovány na následující týden na webech Městských služeb www.ms-pisek.cz a města Písku www.mestopisek.cz a objeví se též v denním tisku. Blokové čištění budou provádět zametací a kropící vozy.

Úklidu v jednotlivých ulicích bude předcházet rozmístění dopravního značení s uvedením přesného termínu úklidu. Ve spolupráci s Městskou policií Písek bude zajištěna v dané lokalitě informovanost obyvatel mobilním rozhlasem. V průběhu čištění budeme také spolupracovat s odtahovou službou, aby ulice byly vyklizeny od vozidel a bylo možné provést toto čištění v maximální kvalitě. Ulice, kde jsou dlouhodobé uzavírky budou vyčištěny individuálně po jejich postupném zprůjezdnění. Naší snahou je, provádět čištění co nejrychleji tak, aby parkování bylo omezeno v co nejkratší době.

V případě, že dojde ze strany vlastníků a provozovatelů motorových vozidel k respektování rozmístěného dopravního značení a ulice jsou v daných termínech vyklizené, probíhá čištění města hladce a bez zbytečných prostojů techniky. S neustále narůstajícím počtem parkujících vozidel ve městě Písku se však stávají některé úseky ulic neprůjezdné pro úklidovou a čistící komunální techniku a tím je přímo ovlivněna kvalita prováděných prací.

Z tohoto důvodu chceme požádat všechny řidiče, vlastníky či provozovatele motorových vozidel o bezvýhradné respektování dopravních předpisů a to v termínech uvedených na dopravním značení jednotlivých úseků komunikací.
Děkujeme všem zúčastněným za Vaši vstřícnost a ochotu při realizaci blokového čištění městských komunikací.
Úklid bude prováděn v tomto pořadí :

 • Sedláčkova, Za Pazdernou + nová zástavba, Na Spravedlnosti, Erbenova (horní část), Denisova(v současnosti uzavřena), Mírové náměstí, Jeronýmova, Smetanovo náměstí, Na Houpačkách (horní část), Samoty (Masna)
 • R. Weinera, J. Srnky, J. Čarka, J. Mukařovského, V. Kršky, J. Malého, O. Jeremiáše, Máchova, Lesní, Na Trubách, Pod Horami, Zborovská, Šobrova (horní část), U Hřebčince, Pažoutova, Janotova, Matznerova, Havelkova, Miltnerova, Pod Šobrovnou, Rokycanova (horní část), Rašínova, B. Němcové, Holečkova, Legionářská, Roháčova (horní část), sídliště Dr. M. Horákové, Harantova, 17. Listopadu, Za Gymnáziem
 • Na Houpačkách (spodní část), Erbenova (spodní část), Alšova, Otavská, Stroupežnického, Jiráskovo nábřeží až ke Kollárově ulici a k Novému mostu, nábřeží 1.máje, od průtahů – Lázeňská, Šafaříkova, Dobrovského
 • U Obory, Purkyňova, Budějovická (od Cepra k hřebčinci) + Budějovická (spodní část), Čapkova, Ševčíkova, Sovova, Heritesova, Preslova, U Nemocnice + parkoviště, sídliště Za Kapličkou, Šobrova (dolní část), Husovo náměstí
 • Gregorova, Bakaláře, Písecká, Kocínova, Putimská, Chelčického, Drlíčov, Alšovo náměstí, Jungmannova, Soukenická, Nerudova, Heydukova, F. Šrámka, L. Janáčka, Smetanova, Ningrova, V Koutě, Havlíčkovo náměstí, Velké náměstí, Karlova, Starý most, třída Národní Svobody, Svatotrojická, Čechova, V Portyči, kolem kina Portyč, Na Výstavišti
 • Žižkova, Roháčova, Rokycanova, Prokopova, Jeronýmova, Komenského, Tyršova, Tylova, Fügnerovo náměstí, nad Kulturním klubem, chodník mezi mosty
 • Sídliště Jih od Nádražní ulice – tř. Přátelství, k letišti – parkoviště, Smrkovická, Truhlářská + parkoviště
 • Na Pakšovce, Sadova, Pivovarská, Lipová alej až k nádraží ČD, Švantlova od viaduktu k Zeyerově ul., Nádražní, Klostermannova, Raisova, Baarova, Zeyerova, Ostrovní, Švantlova, Hradišťská, sídliště Topělecká, sídliště Putimská Vysoká
 • Přemyslova, Třebízského, Na Stínadlech, Vinařického, Na Pěníku, Jablonského, Čechova, sídliště Portyč, Topělecká
 • sídliště Václav – Hostivítova, Neklanova, Křesomyslova, Libušina, Bruncvíkova, Horymírova, Nezamyslova, Mnatova, Vnislavova, Vojenova, Krokova, Strakonická, Václavské náměstí, Krátká, Vratislavova, Příčná, Bořivojova, Václavská, Papírenská, Zátavské nábřeží, Vinická, Lesnická + komunikace TJ Spartak, Dukelská, U Výstaviště,
 • Ke Střelnici, Zahradní, K Háječku, Boromějská, Na Ryšavce, Cihlářská, U Kaple, Nová, V Oudolí, Na Rozmezí, Na Pahorku, k Jitexu, Spojovací, Okružní, Pod Školkou, V Lukách, K Lipám, U Potůčku, Ouzká, Družstevní, Kaštanovka, Hůrka, Francouzská, Loučky, Hradiště sídliště, Hradiště – stará obec

Obce

 •  Smrkovice - Smrkovice horní část – Boubín, Hůrka, Novodvorská
   Smrkovice – spodní část + náves
 •  Semice
 •  Nové Dvory + spojka mezi Semicemi a N. Dvory
 •  Purkratice
 •  Průmyslová zóna

print Formát pro tisk