Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Doprava

Jarní blokové čištění komunikací ve městě Písku

Jarní blokové čištění komunikací ve městě PískuMěstské služby Písek připravují v termínu zhruba od 23.3.2015 jarní blokové čistění komunikací ve městě Písku.

Termíny blokového čištění komunikací se mohou měnit v závislosti na klimatických podmínkách. Termíny budou vždy aktualizovány na webu Městských služeb www.ms-pisek.cz , města Písku www.mestopisek.cz a objeví se též v denním tisku.

Úklid v jednotlivých ulicích bude včas avizován osazením dopravního značení, kde bude uveden termín úklidu. Za pomoci Městské policie zajistíme v dané lokalitě informovanost obyvatel mobilním rozhlasem. Při úklidu budeme též spolupracovat s odtahovou službou tak, aby ulice byly  vyklizeny v požadované kvalitě. Snažíme se úklid provádět co nejrychleji, aby parkování bylo omezeno v co nejkratším čase.

Pokud jsou ulice vyklizené, nedochází pak ke zbytečnému zdržování a prostojům techniky. Dále chceme upozornit a požádat všechny řidiče k dodržování dopravních předpisů a dopravního značení. S narůstajícím počtem vozidel se stávají některé ulice neprůjezdné nejen pro úklidovou techniku, ale i pro vozidla svážející odpad.

Děkujeme za vstřícnost a ochotu a těšíme se na spolupráci při úklidu městských komunikací.

 

Úklid bude prováděn následovně :

7.5. - 20.5. 2015


Smrkovice - Smrkovice horní část - Boubín, Hůrka, Novodvorská, Smrkovice spodní část + náves
Semice
Nové Dvory ( spojka mezi Semicemi a N. Dvory)
Purkratice

 

Na čištění se bude podílet tato mechanizace :

  • 1 zametací vůz (čištění komunikací)
  • 1 zametací vůz (čištění chodníků)
  • 1 kropicí vůz LIAZ
  • 1 kropicí vůz M.B.
  • 1 auto sklápeč A 30 - odvoz nečistot a rozvoz značek

Blokové čištění Blokové čištění

 

 

 

print Formát pro tisk