Nabídka služeb
Veřejné bruslení
Jednotné vstupné 25,-Kč/ osobu včetně doprovodu bez bruslí.
NE28.10.201815:00
NE4.11.201814:30
NE11.11.201814:00
NE18.11.201814:00
NE25.11.201814:00
Plán využití ledové plochy
Veřejné bruslení pro seniory
Vstupné zdarma
NE28.10.201807:30
SO3.11.201807:00
SO17.11.201807:00
Plavecký stadion
Kategorie: Aktuality, Komunikace

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VÝKOPŮ VE VOZOVKÁCH VZNIKLÝCH PŘI OPRAVĚ POŠKOZENÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VÝKOPŮ VE VOZOVKÁCH VZNIKLÝCH PŘI OPRAVĚ POŠKOZENÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍObčané města Písku si mohli v současné době všimnout nově vzniklých výkopů ve vozovkách , chodnících a městské zeleni. Tyto výkopy jsou prováděny z důvodu opravy poškozeného vodovodního potrubí. K poškození vodovodního řadu dochází nejčastěji při změně klimatických podmínek.

Místa poruchy se nachází např. v obci Smrkovice, v ul. K Lipám, 17. Listopadu, Šafaříkova, Dvořákova, Pražská a jiné. Tyto opravy provádí společnost Čevak a.s. Následně je výkop předán Městským službám Písek s.r.o. jako správci místních komunikací. V zimním období jsou takto poškozená místa doplňována vhodným kamenivem. Na frekventovaných místech je prováděna provizorní zádlažba kamennou kostkou. Ke konečné úpravě všech výkopů vzniklých v zimním období dojde v jarním období hned jak klimatické podmínky umožní přípravné práce a následné asfaltování. Žádáme tímto řidiče o pochopení provizorní úpravy výkopů.

print Formát pro tisk