Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Dětská hřiště

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE STAVU HERNÍCH PRVKŮ, KTERÉ BYLY ZATOPENY ROZVODNĚNOU ŘEKOU NA MĚSTSKÉM OSTROVĚ V PÍSKU

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE STAVU HERNÍCH PRVKŮ, KTERÉ BYLY ZATOPENY ROZVODNĚNOU ŘEKOU NA MĚSTSKÉM OSTROVĚ V PÍSKU Povodeň v červnu 2013 zasáhla i dětské hřiště na Městském ostrově. Hřiště je vybudováno v roce 2008 firmou Onyx wood spol.s r.o. Výrobce herních prvků je firma LAPPSET. Návrh řešení dětského hřiště vycházel ze zadání tematicky se co nejvíce přiblížit místním poměrům. Pracovní skupinou Za hřiště byla vybrána varianta umístění centrálního multifunkčního herního prvku – loď. Dále bylo doplněno pískoviště, točidlo a pružinové houpadlo. Jako dopadová plocha byl zvolen tzv.kačírek ( pranné kamenivo 4/8). S ohledem na původní požadavek zadavatele bylo vše navrženo tak, aby při povodních mohli být herní prvky demontovatelné z kovových patek během několika hodin.

Centrální herní prvek – loď byl demontován v roce 2010. Demontáž provedly zaměstnanci Městských služeb a místní hasiči z důvodu hrozby záplavy Městského ostrova. Po opadnutí velké vody následnou instalaci provedla firma Onyx wood, Prachatice tak, aby mohlo vše dále bezpečně sloužit uživatelům hřiště.

Další zatěžkávající zkouška čekala hřiště začátkem června letošního roku. Vzhledem k rychle stoupající hladině řeky Otavy a s přihlédnutím na aktuální stav na území města Písku, bylo rozhodnuto herní prvky nedemontovat. Vše zůstalo na několik dnů na zaplaveném ostrově.

Celé hřiště se ocitlo cca 80 cm pod vodou. Vzhledem k poměrně velkému tlaku proudící vody byly obavy zda vše herní prvky vydrží. Hřiště bylo průběžně monitorováno.

Po ustoupení a poklesu vody bylo proškolenými zaměstnanci Městských slušeb provedeno místní šetření vedoucí ke zjištění aktuálního stavu herních prvků. Závěr byl velmi uspokojivý. Vzhledem k velmi dobré kvalitě prvků a odborné instalaci nedošlo k žádným škodám. Jediné náklady spojené s uvedením do provozu byla kompletní dezinfekce, obnova dopadové plochy, doplnění písku do pískoviště a oprava městského mobiliáře.

Dětské hřiště je od 14.června opět zpřístupněno a připraveno dětem poskytnout prostor pro hru. 

Závěrem můžeme za správce dětských hřišť konstatovat, že investice do herních prvků firmy Onyx wood se ukazuje jako velmi dobré rozhodnutí skupiny Za hřiště.

print Formát pro tisk