Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

INFORMACE O POKRAČOVÁNÍ REKONSTRUKCE ERBENOVY ULICE

INFORMACE O POKRAČOVÁNÍ REKONSTRUKCE ERBENOVY ULICE Práce na rekonstrukci Erbenovy ulice probíhají v souladu se schváleným harmonogramem prací. K dnešnímu dni se dokončuje pokládka hlavního kanalizačního řadu děšťové a splaškové kanalizace a vodovodního řadu v úseku nábřeží 1.máje po ulici Šafaříkovu a probíhá pokládka jednotlivých kanalizačních a vodovodních přípojek.

 

Koncem měsíce června budou moci být zahájeny práce na výměně stávajícího teplovodu. Zároveň s prováděnou rekonstrukcí inženýrských sítí ve spodní části Erbenovy ulice probíhá oprava parkoviště a vozovky na nábřeží 1.máje v úseku Erbenova - Kollárova. Rekonstrukce I. etapy Erbenovy ulice by měla být dokončena do konce měsíce října 2012.

print Formát pro tisk