Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Investiční akce

INFORMACE O POKRAČOVÁNÍ REKONSTRUKCE ROKYCANOVY ULICE

V současné době byla ukončena pokládka nové splaškové kanalizace včetně domovních přípojek, dokončují se práce na novém vodovodním řadu a byly zahájeny práce na výstavbě komunikace a chodníků.

Akce bude dokončena do poloviny listopadu letošního roku. Po dokončení budou v ulici nové chodníky a parkovací stání ze zámkové dlažby, vozovka komunikace bude živičná. Dále v ulici bude vysazeno 16 ks javoru mléčného a ulice bude osvětlena novým veřejným osvětlením stejného vzhledu a typu jako v Žižkově a Prokopově ulici.

Rokycanova ulice

print Formát pro tisk