Nabídka služeb
Veřejné bruslení
Jednotné vstupné 25,-Kč/ osobu včetně doprovodu bez bruslí. Veřejné bruslení trvá 90 minut.

Plán využití ledové plochy
Veřejné bruslení pro seniory
Vstupné zdarma
Plavecký stadion
Kategorie: Fitness centrum zimák

Fitness centrum Zimák - opět v provozu, 27.4.2020

Milí klienti a klientky, Fitness centrum Zimák je od 27.4.2020 znovu otevřeno v omezeném provozu. V provozu je zatím pouze POSILOVNA. SKUPINOVÉ lekce plánujeme zahájit 11.5.2020, dle zájmu, na rezervaci. Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel: 1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory. 2. Nezapomeňte, že při pobytu u nás musíte mít zakrytá ústa a nos, jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách. 3. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení. 4. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní. 5. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit, samozřejmě pouze v balené podobě. 6. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce. 7. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho presonálu. 8. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících. 9. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící. 10. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci. 11. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce. Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

print Formát pro tisk