Kvalitní služby městu i občanům
Kategorie: Aktuality, Doprava

Blokové čištění komunikací 2023 - předběžný harmonogram

Blokové čištění komunikací 2023 - předběžný harmonogram Se začátkem jara začíná každoročně v našem městě blokové čištění komunikací, které zajišťují Městské služby Písek. Záměrem je odstranění zbytků nečistot po zimním období s cílem snížení prašnosti ovzduší a tím zlepšení čistoty životního prostředí ve městě a obcích. Již tradičně je čištění města rozděleno do 16 bloků. O začátku čištění a ostatních termínech jednotlivých bloků budeme občany informovat s několikadenním předstihem, minimálně však 7 dní předem. Nejdříve bude čištění provedeno ve městě Písku, které by mělo začít 27.3.2023 a poté bude pokračovat v obcích Smrkovice, Semice a Nový Dvůr. Posledním blokem čištění komunikací bude obec Purkratice a průmyslová zóna Čížovská. Doba trvání čištění je cca 6 – 8 týdnů.

Dále v období přelomu jara a léta budou probíhat samostatná čištění velkých parkovišť, která budou vždy s dostatečným předstihem, minimálně však 7 dnů předem označena dopravním značením s vyznačeným datem a časem provedení.    

Konkrétní termíny jednotlivých bloků se mohou měnit v závislosti na klimatických podmínkách a budou vždy každý týden v pátek upřesněny pro následující týden  na webech města Písku www.mestopisek.cz a Městských služeb www.ms-pisek.cz . Informace budou uvedeny též v denním tisku. Blokové čištění budou provádět zametací a kropící vozy s podporou servisního vozidla pro rozvoz přenosného dopravního značení a odvoz většího množství nečistot.  

Datum a časový rámec provedení úklidu jednotlivých ulic bude uveden na přenosném dopravním značení, které bude rozmístěno sedm dní předem. Městská policie Písek bude opakovaně v některých lokalitách zajištovat informovanost obyvatel mobilním rozhlasem a v případě nerespektování dopravního značení, řešit dopravní přestupky. Potřebujeme dosáhnout úplného vyklizení vozidel z ulice tak, aby bylo možné provést čištění co nejrychleji a v maximální kvalitě. Parkování vozidel se snažíme omezit jen na nezbytnou dobu. Nepřeparkovaným vozidlům se musíme složitě vyhýbat a to má nepříznivý vliv na kvalitu a dobu čištění.

Proto bychom chtěli požádat řidiče a majitele motorových vozidel o bezvýhradné respektování dopravního značení v jednotlivých úsecích, kde bude k čištění docházet. V případech nerespektování hrozí postih za přestupek či odtah vozidel. 

Ulice, které jsou dlouhodobě uzavřeny z důvodu rekonstrukce budou v náhradních termínech vyčištěny individuálně po jejich postupném předání výše uvedeným způsobem. V letošním roce se bude jednat o ulici Otakara Ševčíka a část Husova náměstí.

Děkujeme všem zúčastněným za Vaši vstřícnost a ochotu při realizaci blokového čištění komunikací.

 

Úklid bude prováděn v tomto pořadí :

 • Sedláčkova, Za Pazdernou + nová zástavba, Na Spravedlnosti, Erbenova - horní část, Denisova, Mírové náměstí, Jeronýmova, Smetanovo náměstí, Na Houpačkách - horní část, Samoty (Masna)

 

 • R. Weinera, J. Srnky, J. Čarka, J. Mukařovského, J. Malého, O. Jeremiáše, Máchova, V. Kršky Lesní, Na Trubách, Pod Horami, Zborovská, Šobrova - horní část, U Hřebčince, Pažoutova, Janotova, Matznerova, Havelkova, Miltnerova, Pod Šobrovnou,

 

 • Rokycanova - horní část, Rašínova, B. Němcové, Holečkova, Legionářská, Roháčova - horní část, sídliště Dr. M. Horákové, Harantova, 17. listopadu,    Za Gymnáziem

 

 • Na Houpačkách - spodní část, Erbenova - spodní část, Alšova, Otavská, Stroupežnického, Jiráskovo nábřeží až ke Kollárově ulici a k Novému mostu, nábřeží 1.máje, od průtahů – Lázeňská, Šafaříkova, Dobrovského

 

 • U Obory, Purkyňova, Husovo nám., Budějovická, Čapkova, Zeyerova – horní část, Sovova, Heritesova, Preslova, parkoviště U Nemocnice, sídliště Za Kapličkou, Šobrova - dolní část,

 

 • Budovcova, Gregorova, Bakaláře, Písecká, Kocínova, Putimská, Chelčického, Drlíčov, Alšovo náměstí, Jungmannova, Soukenická, Nerudova, Heydukova, F. Šrámka, L. Janáčka, Smetanova, Ningrova, V Koutě, Havlíčkovo náměstí, Velké náměstí, Karlova, Starý most, třída Národní Svobody, Svatotrojická, Čechova, V Portyči, kolem kina Portyč, Na Výstavišti, U Výstaviště

 

 • Žižkova, Roháčova, Rokycanova, Prokopova, Jeronýmova, Komenského, Tyršova, Tylova, Fügnerovo náměstí, nad Kulturním klubem, chodník mezi mosty – některé ulice s omezením

 

 • Sídliště Jih od Nádražní ulice – tř. Přátelství, k letišti – parkoviště, Smrkovická, Truhlářská + parkoviště

 

 • Na Pakšovce, Sadova, Pivovarská, Lipová alej až k nádraží ČD, Švantlova od viaduktu k Zeyerově ul., Nádražní, Zeyerova – spodní část Klostermannova, Raisova, Baarova, Zeyerova, Ostrovní, Švantlova, Hradišťská, sídliště Topělecká, sídliště Putimská Vysoká – některé ulice s omezením

 

 • Přemyslova, Třebízského, Na Stínadlech, Vinařického, Na Pěníku, Jablonského, Čechova, sídliště Portyč, Topělecká

 

 • sídliště Václav – Hostivítova, Neklanova, Vojenova, Krokova, Křesomyslova, Libušina, Bruncvíkova, Horymírova, Nezamyslova, Mnatova, Vnislavova, Strakonická, Václavské náměstí, Krátká, Vratislavova, Příčná, Bořivojova, Václavská, Papírenská, Zátavské nábřeží, Vinická, Lesnická + komunikace TJ Spartak, Dukelská

 

 • Ke Střelnici, Zahradní, K Háječku, Boromějská, Na Ryšavce, Cihlářská, U Kaple, Nová, V Oudolí, Na Rozmezí, Na Pahorku, k Jitexu, Spojovací, Okružní, Pod Školkou, V Lukách, K Lipám, U Potůčku, Ouzká, Družstevní, Kaštanovka, Hůrka, Francouzská, Loučky, Hradiště sídliště, Hradiště – stará obec

 

Obce

 • Smrkovice
 • Semice
 • Nový Dvůr + spojka mezi Semicemi a Novým Dvorem
 • Purkratice a Průmyslová zóna

 

UPOZORNĚNÍ: Městské služby Písek si vyhrazují právo změn, doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění.

print Formát pro tisk